Skip to main content Skip to main menu Skip to search
Жаныбарлардын укуктарын коргоо боюнча милдеттенмелер
Орифлэйм Компаниясы инновациялык, заманбап, жана коопсуз прродукция өндүрөт, ал абдан олуттуу эл аралык ченемдик талаптарына туура келет.

Орифлэйм Компаниясы өзүнүн продуктуларын жаныбарларга тестирлебейт. Продуктулардын коопсуздугун тастыктоо жана коопсуздуктун эң жогорку стандартын камсыз кылуу үчүн биз көз карандысыз лабораториялар жана квалификациялуу медициналык кадрлар менен кызматташабыз. Бул бизге өз ыктыяры менен келүүчүлөрдү (дени сак, 18 жаштан жогорку курактагыларды) тартуу аркылуу косметикалык каражаттардын териге болгон таасирин баалоого жана аларды тестирлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Эксперттер командасынын жардамы менен жана катышуучулардын макулдугунан кийин продуктунун курамына толук талдоо жүргүзүлгөндөн кийин гана коопсуздукка карата сыноолор жүргүзүлөт. Тестирлөө жол-жобосу квалификациялуу медициналык персоналдын байкоосунун алдында жүргүзүлөт. Косметикалык продуктуларды клиникалык сыноолор жаныбарларга тестирлөө өткөрүүнүн коопсуз жана этикалык альтернативасы катары кабыл алынган. Бул тесттер азыркы учурда стандарттуу практика болуп саналат.

Oriflame Компаниясы өзүнүн продуктуларын жаныбарларга сыноодон өткөрүүдөн баш тарткан косметика чөйрөсүндөгү биринчи компаниялардан болгон. Биз бул тандоону өзүбүз негизделгенден, 1967-жылы эле тандап алганбыз, ушул принципке катуу таянуу менен ишти улантуудабыз.

Oriflame Компаниясынын жол-жоболору өзүнүн продукциясын иштеп чыгаруунун кайсы этабында болбосун өзүнүн продуктуларынын же ингредиенттеринин ичинен кандай коопсуздугун жана натыйжалуулугун негиздөө үчүн жаныбарларга тест өткөрүүнү болжолдобойт.

Ушуга карабастан компания өзүнүн ишмердигин жүргүзө турган өлкөлөрдүн, ошондой эле рынокто катталуу жол-жоболорунан өтүү үчүн продукцияларды жаныбарларга гана тестирлөөнү талап кыла турган өлкөлөрдүн мыйзамдарын сактоого милдеттүү. Мындай учурларда биз ошол жердеги ЕС Директивасына ылайык жаныбарларга тест өткөрбөстөн продуктуну каттоо үчүн толук маалымат беребиз. Бул жаныбарларга ар кандай тест өткөрүүнүн зарылдыгын жоюуга (четтетүүгө) чакырылган жана тийиштүү органдар биздин маалыматтарды кабыл алышы үчүн биз бүт болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Ал эми бул ошол жердин жергиликтүү мыйзамына ылайык мүмкүн эмес болгон өлкөлөрдө, тилекке каршы, биз продуктуларды жаныбарларга тест өткөрүүнү ал камтышы мүмкүн болгон кошумча текшерүүдөн өткөрүү үчүн продуктуну берүүгө милдеттүүбүз.

Oriflame Компаниясы дайыма продуктуну тестирлөөнүн альтернативдүү ыкмаларына (метод) тарапташ болуп келет жана ал сынактар ыктыярдуу катышуучулардын саламаттыгына (мисалы, көздөрдүн кычышыуусуна алып келиши мүмкүн) зыян алып келе турган учурларда in-vitro (тирүү организмден тышкары) (мисалы, кошумча текшерүүнүн ыкмаларын жана - ЭКУ (тирүү организмдин тышкары) тестирлөөнү өткөрөт. 

Европа Косметикасы»Косметика өнөр жайынын Европалык федерациясындагы биздин өкүлчүлүк аркылуу« биз европанын ченемдерине аларды толук туура келтирүү үчүн жергиликтүү мыйзамдарды өзгөртүү боюнча иштерди активдүу колдойбуз; Биз жигердүү европалык аял стандарттарга аларга шайкеш көп алып келип жергиликтүү мыйзамды өзгөртүү ишин колдоо. Ушул өлкөлөрдүн рынокторунда активдүү позицияны ээлөө менен гана биз жаныбарларга тест жүргүзүу саясатын өзгөртүүгө карата кийлигишүүгө үмүттөнө алабыз.