Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Сулуулук. Швеция тарабынан түзүлгөн. Ден соолукта жана сулуу жашоо үчүн.

Сулуулукка карата өзгөчө көз караш

Биз Швециядан болобуз, жана сулуулукка карата биздин көз карашыбыз өзгөчө келет. Биз үчүн сулуулукка бул — сен кандай көрүнүштө экендигиң гана эмес, сенин жашоо обарзың, сенин сезимдериң жана иш-аракеттериң. Сулуулук— бул өзүңдүн ден соолугуң, териңди багып күтүүң, өзүндү көрсөтө алууң жана кыялыңдын ишке ашышы тууралуу камкордук. — бул өзүңө бекем ишенгендик. Бул жашоодогу баланс,тышкы жана ички гармониия, ал кыйынчылыктар менен күрөшүүгө, өнүгүүгө жана ийгиликке жетишүүгө жардам берет. 

Биз жоопкерчиликтүү сулуулукка ишенебиз. Биз коопсуз продуктуларды чыгарабыз, алар жаратылыш менен шыктандырылган жана илимдин акыркы жетишкендиктерине толук жооп берет. Биздин товарлар үчүн ингредиенттер этикалуу ыкма менен алынган жана экологиялык ченемдерге (нормаларга) толук жооп берет. Бул продуктулар ишенимге ээ жана сыймыктанууга арзый турган болуп саналат.

Сулуулук. Швеция тарабынан түзүлгөн. Ден соолукта жана сулуу жашоо үчүн. 

 

Сулуулук. Швеция тарабынан түзүлгөн. Ден соолукта жана сулуу жашоо үчүн

Сен өзүндү жакшы сезгенде, сен абдан жакшы көрүнөсүң, ал эми бул үчүн сен активдүүлүкту сакташың, баарлашууң жана жашоодон канааттанууну алышың керек. Мындан тышкары, швед бренди катары биз жаратылыштын күчүнө биз ишенебиз. Ошондуктан биз сулуулук жана ден соолук үчүн ушундай продуктуларды чыгарабыз, алар табигый ингредиенттерди камтыйт жана илимий лабораториялардан тесттерден өткөн. Ошондой эле биз ар күнү кичинекей кадам жасоо менен жашоону мыкты жагына өзгөртүүгө болот деп ойлойбуз. 

Сулуулук. Швеция тарабынан түзүлгөн. Сулуу тери

Таза жана жаркылдаган тери— бул ар ким жете ала турган нерсе деп эсептейбиз— Биз ошондуктан мыкты табигый ингредиенттерди издейбиз жана тандап алабыз жана илимдин акыркы жетишкендиктеринин жардамы менен алардын таасирин күчөтөбүз. Натыйжа кандай? Бардык керектөөлөр жана теринин бардык тиби учун терини багып күтүү боюнча коопсуз жана натыйжалуу линейкалар. 

Красота. Создано Швецией. Самовыражение

Мы помогаем раскрыть красоту и индивидуальность тем способом, который подходит именно тебе. В нашем ассортименты ты можешь найти продукты, которые отвечают новейшим трендам, и подходят всем, назависимо от стиля и размера кошелька. Ведь подлинной красотой нельзя обладать, но можно делиться ею и заботиться о ней. 

Красота. Создано Швецией. Успех 

Каждый заслуживает того, чтобы реализовывать свои мечты и вести счастливую, успешную жизнь. Поэтому мы считаем, что возможность создать собственный бизнес должна быть у всех. Мы предлагаем тебе стать предпринимателем и предоставляем необходимые инструменты и знания, с помощью которых ты можешь добиться успеха. Взнос, который нужно сделать — более чем скромный. У каждого, кто становится частью нашего глобального сообщества, есть возможность зарабатывать деньги, строить независимый бизнес, путешествовать по всему миру и менять свою жизнь к лучшему. 

Присоединяйся