Жаз2020: стил боюнча көрсөтмө

Көрүнүшүӊө жазгы сергектикти кош! Назик тустөр, гүлдүү басылмалар жана сүйкүмдүү кичинекей деталдары менен сен жазгы жаратылыштай гүлдөйсүӊ.

Назик, гүлдөгөн, сыйкырдуу жаз

Бул убак өзгөртүү убагы, бардыгы жанданган убак. Өзуӊдү биздин жаңы аксессуарлар менен жаӊылант!

Кыялдар жана жаӊы көрүнүш үчүн кенен элестер.

Лимондой сергек
Мөмө -жемиштердин басылмасындагы жоолук – сиздин кийимиӊизге жаркыраган басым жасайт.
Лимондой сергек
Мөмө -жемиштердин басылмасындагы жоолук – сиздин кийимиӊизге жаркыраган басым жасайт.

Чогуу же өз-өзүнчө көтөр, алынма боо эки турдө теӊ колдонулат

Жазгы күндү куралдуу тос
Оверсайз – көз-айнеги өзгөчө көп кырдуу формада жана кайраттуулук менен, ошол эле учурда, жеӊил тегерек сөйкө мончоктордун катары менен.
Жазгы күндү куралдуу тос
Оверсайз – көз-айнеги өзгөчө көп кырдуу формада жана кайраттуулук менен, ошол эле учурда, жеӊил тегерек сөйкө мончоктордун катары менен.

Атүгүл боз күндөрүӊдү кооздойт

Алынма гүлдүү-брелок - сүйкүмдүү нерсе!

Жазды тосуп алууга даярсыӊбы?