Назик, гүлдөгөн, сыйкырдуу жаз

Бул убак өзгөртүү убагы, бардыгы жанданган убак. Өзуӊдү биздин жаңы аксессуарлар менен жаӊылант!

Кыялдар жана жаӊы көрүнүш үчүн кенен элестер.

Лимондой сергек
Мөмө -жемиштердин басылмасындагы жоолук – сиздин кийимиӊизге жаркыраган басым жасайт.
Лимондой сергек
Мөмө -жемиштердин басылмасындагы жоолук – сиздин кийимиӊизге жаркыраган басым жасайт.

Чогуу же өз-өзүнчө көтөр, алынма боо эки турдө теӊ колдонулат

Жазгы күндү куралдуу тос
Оверсайз – көз-айнеги өзгөчө көп кырдуу формада жана кайраттуулук менен, ошол эле учурда, жеӊил тегерек сөйкө мончоктордун катары менен.
Жазгы күндү куралдуу тос
Оверсайз – көз-айнеги өзгөчө көп кырдуу формада жана кайраттуулук менен, ошол эле учурда, жеӊил тегерек сөйкө мончоктордун катары менен.

Атүгүл боз күндөрүӊдү кооздойт

Алынма гүлдүү-брелок - сүйкүмдүү нерсе!

Жазды тосуп алууга даярсыӊбы?