Көңүлдүн борборунда бол!

Сен айланаңдагы абаны электр тогу менен тарткан сыяктуу эле, көз караштарды өзүңө тартасың. Сенин образың ушул түндү миңдеген жаркыраган чагылган сыяктуу тешип өткөн сыяктуу! Жарыкты чагылткан жалтырак аксессуарларды танда жана бардык кечелерде көңүл борборунда бол!

Көрүнүктүү болгонго убакыт келди!

Айкалышкан төрт буручтуу жана сүйрүү кристаллдардын айланасынын 28 кооз тунук стразалар менен айкалышы - мындай сөйкөлөр бардык кечелердин ханышасы татыктуу.

Баардыгы сени гана карашат!
Жаркыраган темир аксессуарлардын күндөлүк кийим менен айкалышы - мезгилдин чыныгы тренди.
Баардыгы сени гана карашат!
Жаркыраган темир аксессуарлардын күндөлүк кийим менен айкалышы - мезгилдин чыныгы тренди.

Жасалма мех трендде!

Сумканы ийиниңиз аркылуу же мех кармагычынан чыгарып салып ийиниңизге илип алыңыз - же сумканын тышкы көрүнүшүн толугу менен өзгөртүү үчүн мехин алып салыңыз.

Образыңа жаркыраган жарыкты кош! Бул омбре эффекти менен ултражалтырак сумочка атайын кечелер үчүн арналган.
Образыңа жаркыраган жарыкты кош! Бул омбре эффекти менен ултражалтырак сумочка атайын кечелер үчүн арналган.

Кечелердин мезгили келе жатат. Майрамдык образды түз!