Биз эриндер үчүн бальзамдарды эмне үчүн жакшы көрөбүз: анын 5 себеби

Кышында алар ар бир курткада жана сумочкада, жумушчу столдо, ашканада жана ваннада да болушу керек... Бардык жерде! Бальзамдар биздин эриндерди жумшак жана жылмакай кылат, ал эми бизди өзүбүздү – бир топ эле бактылуу кылып коет. А эмне үчүн экенин окуп, билип ал!

Database 'Ori.Online.Sitecore.Web_v04.081.0005' on server 'oriv4livedbcis' is not currently available. Please retry the connection later. If the problem persists, contact customer support, and provide them the session tracing ID of '4F66F4E0-CA0D-4134-B562-5BA1B933E11B'.

  at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData, DbConnectionPool pool, String accessToken, Boolean applyTransientFaultHandling, SqlAuthenticationProviderManager sqlAuthProviderManager)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.DataProviderCommand..ctor(IDbCommand command, DataProviderTransaction transaction, Boolean openConnection)
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SqlDataApi.<>c__DisplayClass26_0.b__0()
  at Sitecore.Data.DataProviders.NullRetryer.Execute[T](Func`1 action, Action recover)
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SqlDataApi.<>c__DisplayClass29_0.b__0()
  at Sitecore.Data.DataProviders.NullRetryer.Execute[T](Func`1 action, Action recover)
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SqlDataApi.CreateReader(String sql, Object[] parameters)
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SitecoreSqlServerDataProvider.ExecuteLoadItemDefinitionsSql(String sql, Object[] parameters, SafeDictionary`2 prefetchData) in E:\vsts-onlser03-Agent02\_work\60\s\Ori.Online.Infrastructure\Storage\Sitecore\SitecoreSqlServerDataProvider.cs:line 249
  at Ori.Online.Infrastructure.Storage.Sitecore.CustomBlobSqlServerDataProvider.CustomExecuteLoadItemDefinitionsSql(String condition, Object[] parameters, SafeDictionary`2 prefetchData) in E:\vsts-onlser03-Agent02\_work\60\s\Ori.Online.Infrastructure\Storage\Sitecore\CustomBlobSqlServerDataProvider.cs:line 898
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SqlDataProvider.PrefetchItem(ID itemId)
  at Sitecore.Data.DataProviders.Sql.SqlDataProvider.GetPrefetchData(ID itemId)
  at Ori.Online.Infrastructure.Storage.Sitecore.CustomBlobSqlServerDataProvider.GetItemDefinition(ID itemId, CallContext context) in E:\vsts-onlser03-Agent02\_work\60\s\Ori.Online.Infrastructure\Storage\Sitecore\CustomBlobSqlServerDataProvider.cs:line 627
  at Sitecore.Data.DataProviders.DataProvider.GetItemDefinition(ID itemID, CallContext context, DataProviderCollection providers)
  at Sitecore.Data.DataSource.GetItemInformation(ID itemID)
  at Sitecore.Data.DataSource.GetItemData(ID itemID, Language language, Version version)
  at Sitecore.Nexus.Data.DataCommands.GetItemCommand.GetItem(ID ‘, Language ’, Version “, Database ‡)
  at Sitecore.Nexus.Data.DataCommands.GetItemCommand.Execute(ID ‘, Language ’, Version “, Database ‡)
  at Sitecore.Data.Engines.DataCommands.GetItemCommand.DoExecute()
  at Sitecore.Data.Engines.EngineCommand`2.Execute()
  at Sitecore.Data.Managers.ItemProvider.GetItem(ID itemId, Language language, Version version, Database database)
  at Sitecore.Data.Managers.ItemProvider.GetItem(ID itemId, Language language, Version version, Database database, SecurityCheck securityCheck)
  at Sitecore.Data.Managers.PipelineBasedItemProvider.<>c__DisplayClass18_0.b__1()
  at Sitecore.Data.Managers.ItemManager.GetItem(ID itemId, Language language, Version version, Database database)
  at Sitecore.Links.MediaLinkExpander.Expand(String& text, UrlOptions urlOptions)
  at Sitecore.Links.LinkProvider.LinkParser.ExpandDynamicLinks(String text, UrlOptions options)
  at Sitecore.Links.LinkManager.ExpandDynamicLinks(String text, Boolean resolveSites)
  at Sitecore.Pipelines.RenderField.ExpandLinks.Process(RenderFieldArgs args)
  at (Object , Object[] )
  at Sitecore.Pipelines.CorePipeline.Run(PipelineArgs args)
  at Sitecore.Pipelines.CorePipeline.Run(String pipelineName, PipelineArgs args)
  at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, String parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in C:\Projects\Online\3rdParty\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 552
Текст: Сүрөт: Oriflame