Ѳзүӊѳ-ѳзүӊ визажист: идеалдуу палеткаӊды чогулт

Жалтыратпоочу, сатин, нейтралдуу, ачык түстүү — сулуулугуӊду ѳзгѳчѳ белгилѳѳчү THE ONE тень-рефилдердин палеткасын кантип чогултуу керек? Галина Ильина, Oriflame бьюти-эксперти, кѳздѳрдүн кайсы болбосун түсүнѳ жана бардык учурларга үч вариантты сунуштайт.

 

Палетка №1: идеалдуу нюд

Мен үчүн универсалдуу палетка — бул мезгилден жана тренддерден кѳз карандысыз колдоно ала турган нейтралдуу түстѳр. Эмнеден баштоону билбесеӊ, пастель түстѳрүнѳ жакын түстѳрдү танда. Алар бардык түс тибиндеги кыздарга жана бардык учурга ылайык келет.  

 

 

Ушундай палетка менен жасалган макияждын мисалы – тренддеги жумшартылып чийилген стрелкалар:

1. Кѳздүн үстүӊкү кабагын ачык түстѳгү тень менен толугу менен бое - мисалы, Кызгылт алтын.

2.Үстүӊкү кабакты визуалдуу түрдѳ кѳтѳрүп, кѳздү ачыш үчүн,  Саргыч боз нюд түсү менен каштын алдын бое. Ушул эле түс менен кѳздүн ички бурчун бое.

3. 3. Түктүү кисть менен Күӊүрт кофе түсү менен кабактын сырткы бурчун, үстүӊкү сурманы жана астыӊкы кирпик кырын бое.

4.Үстүӊкү кабак алмачасын седеп теньдери менен боеӊуз — мисалы, Сливовый тауп или Асыл боз. Это сделает образ более эффектным.

5. Жалпак кистьке  Кѳмүрдѳй кара түсүн алып, кирпик кырына ичке стрелка чийип, четтерин жумшартып бое: мында кирпиктер калыӊ жана үлпүлдѳк болуп кѳрүнѳт.

Сүрөттөгүдөй образды түзүү үчүн бардыгын карап чыгып, сатып алуу үчүн шилтемени аткарыңыз.

 

Палетка №2: smoky eyes

Бул палеткада кече макияжы үчүн табигый жана кызыктыруучу түстѳрдүн айкалышы чогулган. Анын жардамы менен кайсы болбосун образды кайталай аласыӊ: сырткы бурчту карартуу менен классикалык макияж, смоки айз же, азыр тренд болуп жаткан, бир түс менен жасалган мономакияж. THE ONE тень-рефилдери жакшы катмарланат да, керектүү каныккандыкка жетишүүгѳ мүмкүнчүлүк берет.

Сүрѳттү карап, классикалык смоки айзды кайтала:

1. Түктүү кисть менен Тереӊ кѳк түс менен кыймылдама кабакты кирпик түбүнѳн баштап, толугу менен бое.

2. Ачык түстү нейтралдуу, ортодогу түс менен жумшарт: бул  Асыл боз же Күӊүрт кофе  болушу мүмкүн. Бир аз түстү кистьке алып, кѳк түстүн чегин жумшартуу менен, аны сурмага кош. Сырткы бурчту саамай тарапка 2-3 миллиметрге тартып боеону унутпа.

3. Каштын астын жана кѳздүн ички бурчун  Ак седеп.

4. Астыӊкы кабакка, кѳздүн ортосунан баштап  Жалтыратпоочу кара ѳрүк түсүн кош.

5. Ачыктык үчүн кирпик кырын кѳк же күрѳӊ түс менен чийип кой.

Сүрөттөгүдөй образды түзүү үчүн бардыгын карап чыгып, сатып алуу үчүн шилтемени аткарыңыз

 

Палетка №3: жаркое лето

Бул жайда трендде мономокияж — жарым тунук смоки, ачык, бирок, ошол эле учурда жеӊил жана табигый. Ѳзүӊѳ жаккан ачык боекту тандап, түктүү кисть менен кыймылдама кабакты олугу менен боеп, сурмаӊды жакшы жумшартып бое – модалуу образ даяр! Аны жаратуу үчүн мен бардык керектүү нерселерди бул палеткага чогулттум: саргыч боз ички бурчту агартуу үчүн, жылуу жана муздак түстѳр негизги түс жана жумшартып боео үчүн.

 Ар кандай түстѳр менен эксперимент жасап, аларды айкалыштырып кѳр. Варианттардын бири мына:

 1. Үстүӊкү кыймылдама кабакты Жылтырак апельсин, түсү менен боеп, четин түктүү кисть менен жумшартып бео.

2. Кѳз караш жаш жана эс алгандай болушу үчүн, ички бурчун Саргыч боз нюд түсү менен агартып кой.

3. Үстүӊкү кирпик кыры менен  Күӊүрт кофе түсү менен стрелка чий. Графикалык сызыктар болбошу үчүн, анын учун манжаӊ менен жумшартып кой.

4. Жаркыраган роза седеп түсү кѳзгѳ кѳлѳм берип, кѳз караш дагы эффекттүү болот.

5. Астыӊкы кирпик кырын ачык түс менен чий. Аны маанайыӊа же кѳздүн түсүнѳ жараша танда: Винтаж жашыл кара жана жашыл кѳздѳргѳ, Асман кѳк — кѳгүш жана боз кѳздѳргѳ ылайык келет.

Сүрөттөгүдөй образды түзүү үчүн бардыгын карап чыгып, сатып алуу үчүн шилтемени аткарыңыз.

Бул макаладан макияжды кайталап, инстаграмга #ярекомендую хештеги менен койгонго аракет кылыңыз. Андан да пайдалуу сабактарды ORIFLAME СУЛУУЛУК МЕКТЕБИНЕН көрүңүз!