Идеалдуу кызыл эриндер

Эриндер үчүн кызыл помада ар дайым модада, бирок өтө кыпкызыл түстү сыйпоо менен жеңил эле ката кетирип алууга жана начар натыйжага алып алууга да болот. Биздин өзгөчө камкорчу биз ар бир жагдайда туура кемчиликсиз кызыл эриндерин, жасоого болорун көрсөтөт. Биздин эксклюзивдүүү видео сабагыбыздан биз бардык учурга туура келүүчү иделдауу кызыл эриндерди кантип жасоого боло тургандыгын көрсөтөбүз. Биздин видеону көр жана кадамдардын нускамасын окуп чык!

GET PERFECT RED LIPS

 

1 ПУДРА

Алгач эриндерди пудра менен бир аз сыйпа, анда анын жалтыраганы кетет жана түсү текшиленет. Ушул жөнөкөй ыкма помаданын көбүрөөк кармалып турушуна да жардам берет.

 

 

GET PERFECT RED LIPS

 

2 КОНТУРДУ ЧИЙ

Эми кызыл карандаштын жардамы менен үстүңкү эриндин ортосунан контурун чийип башта. Андан кийин төмөнкү эринге өт.

 

 

GET PERFECT RED LIPS

 

3 КИСТОЧКАНЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ТҮСТҮ СЫЙПА 

Эриндерге кисточканын жардамы менен помаданы сыйпа – муну менен сен текши түскө жетишесиң.

 

 

 

GET PERFECT RED LIPS

 

ЖАНА КАЙРАДАН КАРАНДАШ

Текши контурга жетишүү үчүн – эриндер үчүн арналган карандаштын жардамы менен макияжды аякта.

 

 

 

 

Куттуктайбыз: сен эми эле эриндердин идеалдуу макияжын жасадың.

 

Текст: Сүрөт: Oriflame Editorial Team