Сулуулуктун видео сабагы: Суюк помаданы кантип сүйкөө керек

Эгерде, сен суюк помада - бул кесипкөй визажисттердин аспабы, ал эми жөнөкөй адамдарга аны колдонуунун сырларын үйрөнүүгө мүмкүн эмес деп ойлосоң, анда сен жаңылышасың! Биз үч жөнөкөй кадамдан эле муну сага далилдеп беребиз. Биздин видео сабакты көр!

Эгерде, сен суюк помада - бул кесипкөй визажисттердин аспабы, ал эми жөнөкөй адамдарга аны колдонуунун сырларын үйрөнүүгө мүмкүн эмес деп ойлосоң, анда сен жаңылышасың! Биз үч жөнөкөй кадамдан эле муну сага далилдеп беребиз. Биздин видео сабакты көр! 

Кадамдардын нускамасын окуп чыгуу үчүн ушул жерди бас.

Текст: Сүрөт: Джон Бадди. Макияж: Осе Эстегрен.