Amber Elixir

Дай волю чувственности с парфюмами, вдохновлёнными загадочным сиянием янтаря. Глубокие тёплые ароматы с экзотическими томными нотами раскроют твою красоту и женственность.
Видео

Жаңы жыпар жыт менен тааныштырабыз

Корүү
Дүйнөнүн бардык жеринен

Oriflame жыпар жыттарынын картасы

Окуу

Боюнча фильтрлөө

Боюнча сорттоо (5)

5 Аталыштарынын