Аметисттин табигый бөлүкчөлөрү кошулган, лилия, бышкан кара өрүк, мөмөлөр жана жаӊгактардын ноталары бар ачык композиция!