1 өнүмдөрдөн 1 көрсөтүлдү

Кумар, окуялар жана жеңиш – лимон жана амбра ноталары кошулган салкын мырзаларга арналган жыпар жыт табяит сенин күчүңдү сынап, сен аны жеңген чөл аска-зоолору жана күнгөй түздүктөр менен шыктанган.