2 өнүмдөрдөн 2 көрсөтүлдү

Айлана-чөйрө үчүн жоопкерчилик

Love Nature баардык жуула турган продуктулары биоажырай турган продуктулар болуп саналат, чачтар үчүн каражаттар силикондорду камтыбайт, ал эми эксфолианттар какач катмарларды нукура сүрүп чыгаруучу бөлүкчөлөр менен күчөтүлгөн.