Сулуулук жана ден-соолук

Бактылуу үй-бүлөнүн болушуна карата апамдын рецепти

Азыр окуу
Экспертке суроо

Мектеп күндөрү: ата-энелер үчүн гид

Азыр окуу

ЭҢ ЖАКЫНДАРЫҢА СҮЙҮҮ ТАРТУУЛА

Сен аларды дүйнөдө баарынан жакшы көрөсүң, алар сени сүйүшөт. Алар эң сонун адамдар, алар үчүн сен баарына даярсың. Силер дайыма бирге жүрөсүңөр. Кубанычтуу учурлар, назиктик, сүйүү— үй бүлөлүк бакыт мына ушулардан түзүлөт. Сиз — үй бүлө, силер бири бириңерге камкордук көрөсүңөр, ал эми Орифлэйм силер үчүн камкордук көрөт.