My Destiny

 Жыпар жыттар дүйнөсүндөгү уникалдуу инновация

Азыр көрүү
Жашоо стили

Жыпар жыт жана тагдыр: Софи Лаббе менен сүйлөшөбүз

Азыр окуу

Бул өзү жапжалгыз болуп саналат. Сен сыяктуу эле

My Destiny ар бир флакону уникалдуу. Атайын технологиянын жардамы менен айнектин эритилген массасына каныккан жашыл түстөгү турмалиндин пигменти киргизилет. Алынган сүрөт кайталангыс болот жана сенин жекечелигиңдеги салтанат майрамды чагылдырат. Өзүңдүн уникалдуулугуңду баса көрсөт жана стереотиптерге каршы өзүң менен өзүң бол.