6 өнүмдөрдөн 6 көрсөтүлдү

Ыңгайлык жана кызаруудан эркиндик

• Серия теринин сезгичтигин төмөндөтөт, анын серпилгичтигин жана чоюлчаактыгын жогорулатып, бырыштар менен күрөшөт. 
• Ultra Calm тынчтандыруучу технологиясы, 3D Pollution Guard коргоочу технологиясы жана ретинолго окшош, бирок назик таасир берген DermaLift Active комплекси менен күчөтүлгөн. 
• Формулалардын курамында синтетикалык боёгучтар, минералдуу майлар, сульфаттар, жыт бергичтер, тальк жана спирт камтылбайт.