Skip to main content Skip to main menu Skip to search

МЕНЕДЖЕРЛЕР ҮЧҮН КВАЛИФИКАЦИЯНЫН ШАРТТАРЫ

№11 2018 каталогунан 1 каталог 2019 (8 мөөнөттөр боюнча) Квалификациялык мезгил.

Рекрутта, Орифлэймдин ийгилик баскычы боюнча көтөрүл жана Менеджерлердин Конференциясы 2019 жөнө!

 

ДИРЕКТОРЛОР ҮЧҮН КВАЛИФИКАЦИЯНЫН ШАРТТАРЫ

Сиздин Жеке топтун Менеджерлерине Менеджер-2019 Конференциясына квалификацияга баруусуна жардам бериңиз жана жолдомо алыңыз!

Директорлор үчүн сунуш Директордун  максималдуу наамы жана сатуу көлөмү  22% (7500 ББ же 3000ББ +1 22% топ) жана андан жогору 2018-жылдын 10 каталогунун жыйынтыктары боюнча Лидерлери жайылтылат.

Эгерде, 1 же 2 Менеджер ПГ директорлоруна квалифицияланса, анда Директор 300 евро наркындагы акылуу жолдомого квалифицияланат. Эгерде, 3 же андан көп Менеджер ПГ Директорлоруна квалификацияланса, анда Директор акысыз жолдомого квалифицияланат. Квалифицияланган Менеджерлер, алар Директордун квалификациясы үчүн эсепке алынса, алар Директордун негизги өлкөсүндө катталган болушу керек, жана ПГ Директорунун каалаган точкасында катталууга мүмкүн болот. Жеке топ, Менеджерлер алар Менеджер – 2019 Конференциясына квалификациясы үчүн Директорлукка эсептелиши мүмкүн болгондор, №10-2018 каталогунун жыйынтыктары боюнча катталат (Директорлук программанын ПГ төмөн турган катышуучулары алып салынат). №01-2019 каталогунун жыйынтыктары боюнча Директор жана андан жогорку наамды тастыктоосу керек. Наамы жана деңгээли Эл аралык демөөрчүлүгүн эсепке алуу менен аныкталат. Жолдомонун акысын 3 каталогдордун мөөнөттөрүнүн ичинде бирдей бөлүктөр менен төлөөгө болот. 2018-жылдын 7-декабрынан кечикпей жеке ишкер болуу маанилүү (2018-жылдын 16 каталогунун жабылышы).

pdf. форматындагы Менеджерлик Конференциясы 2019 презентациясын көчүрүп ал