Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Старт программасы

Комплекстүү Старт программасына катыш!

 

1- КАДАМ : Катталгандан кийин 21 күндүн ичинде 100 ББга буйрутмалар;

2– 4 КАДАМ : кийинки үч каталогдун ичинде 100 ББга буйрутмалар.

Сатып алуулардан жана жагымдуу өнүмдүк комплименттерди максималдуу пайда алууга болгону 4 кадам сага жардам берет:

 

Старт программасы —  бул пайдалуу!

Старт программасына катышуудан суммардык пайда– 12 927 сом болот!!

* Суммардык заказ. Өнөктөш үчүн баалар боюнча 100 ББ – 4432 сомго жакын же каталогдун баалары боюнча 5540 сом болот.

** Дароо эле алынуучу пайда  — бул өнөктөш үчүн баа менен каталогдогу баанын ортосундагы айырма.

Досторуңа Орифлэймдин жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып бер! Аны менен сен сыймыктана ала тургандай жашоону кур! 

Орифлэймге сайттан кошул  www.oriflame.kg

Көчүрүп ал:

Старт Программасынын брошюрасы

 

Старт программасына толуктоо: тандооң боюнча 2 опция

Эң сонун жаңылык: Старт программасынынын топтомдорун сатып алуу үчүн жаңы адамдар опциялардын бирин тандап ала алат:

  1. Квалификациялык мөөнөтүн ичинде 100 ББ жана андан көп БИР ЖОЛКУ буйрутманы жайгаштырган жаңы адамдар, тийиштүү КАДАМдын кодун көрсөтүү менен ушул эле буйрутмадан Старт программасынын КАДАМдарынын топтомдорун сатып ала алышат. Эгерде коду көрсөтүлбөсө, анда топтом кийинки каталогдун биринчи ББ буйрутмасына автоматтык түрдө Старт программасынын КАДАМынын топтомуна кошулат.
  2. Квалификациялык мөөнөтүн ичинде биринчи ББ буйрутманы жайгаштырган жаңы адамдар, кийинки каталогдун биринчи ББ буйрутмасына автоматтык түрдө Старт программасынын КАДАМынын топтомун алышат.

Старт программасынын КАДАМдарынын топтомдорун коддору::

  1. 1-КАДАМ – 518001
  2. 2-КАДАМ –– 518002
  3. 3-КАДАМ – топтомдун түрүнө жараша 2 кодду көрсөтүү керек:
  1. 4-КАДАМ – топтомдун түрүнө жараша 2 кодду көрсөтүү керек:

Старт программасынын топтомунан баш тартуу коду - 90190

Квалификациялык мөөнөт:

Сизге ийгиликтүү сатууларды жана жаңы билимдерди каалайбыз!

Урматтоо менен, сиздин Орифлэйм.