Skip to main content Skip to main menu Skip to search

«Нэчурал Баланс» сорпо тамак

«Нэчурал Баланс» суюк тамагын тамак-аштын ордуна аш ордуна колдонууга болобу?

«Нэчурал Баланс» суюк тамакты канча жаштан баштап ичсе болот?

«Нэчурал Баланс» суюк тамакты тамак-ашка аллергиясы бар адамдар ичүүгө болобу?

«Нэчурал Баланс» суюк тамагын дарылар менен бирге ичүүгө болобу?

«Нэчурал Баланс» суюк тамагын диабетиктер колдонсо болобу?

«Нэчурал Баланс» суйуктугун жогорку кан басымы бар адамдарга колдонуу болобу?

«Нэчурал Баланс» суюк тамагын кош бойлуу кезде жана бала эмизүү учурунда колдонууга болобу?

Өзүңүздүн суроого жооп тапкан жоксузбу?

Сиздин суроолорго жооп берүүгө биз кубанычта болобуз!

Задайте свой вопрос здесь Суроону бул жерден бериңиз