Ecobeauty

Ecobeauty сериясы тууралуу көбүрөөк бил

Экспертке суроо

Бардыгы табигый косметика жөнүндө

Сулуулук жана табият тууралуу камкордук

Ecobeauty продуктусун тандоо менен сен жогорку сапаттагы нукура жана органикалык каражаттарды тандайсың, алар натыйжалуу гана эмес, алар айлана-чөйрөгө да минималдуу таасир тийгизет. Беттин териси үчүн органикалык ингредиенттер, майлар, тазалоочу сүт жана тоника ECOCERT сертификаты менен тастыкталган. Күндүзгү крем жана көздүн тегереги үчүн крем үчүн нукура ингредиенттер ECOCERT жана Fairtrade (Калыс Соода) сертификаттары менен тастыкталган. Продуктулар силикондорду, минералдык майларды же синтетикалык отдушкаларды камтыбайт.