Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Жаман адаттардан арылуу

Легендарлуу өнүмдөрдү супер баада кантип алууну билип ал.
Зыяндуу адаттар – ден-соолукка бир гана түз зыян келтирген нерселер эмес. Ашыкча уялчаактык, кежирлик, прокрастинацияга болгон сүйүү уйкунун жетишсиздигинен жана ашыкча тамактануудан кем эмес зыян келтирет. Сапаттуу жашоого жолтоо болуп жаткан нерселерден кантип арылуу керек?