Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Иммунитетиңди колдоо!

Катталган консультанттар үчүн: аялдарга жана эркектерге арналган "Мультивитаминдер жана минералдар" комплексинин пайдалуу баасы.

WELLNESS менен өзүңө жана жакындарыңа кам көр. 2020-жылдын 30чу мартынан 5чи апрелге чейин бир жолку * 50 же андан көп ББга заказ жайгаштыр жана, аялдарга жана эркектерге арналган "Мультивитаминдер жана минералдар" комплексин арзандатуу менен алууга мүмкүнчүлүк ал. Азыр иммунитетти колдоо мурдагыдан да маанилүү!

 * Акциянын катышуучулары болгон продукттардан тышкары. Ар бир 50 ББга тизмеде ар кандай же бирдей эки продукт сатып алууга укук берет-. Акцияга катышкан товарларды ошол эле заказда көрсөтүлүүгө тийиш. Продукттардын саны чектелүү, алар резервге алынбайт. Арзандатуунун баасы акциянын шарттарын аткаргандан кийин корзинада пайда болот. Акцияга бир нече жолу, кайталап шарттарын аткарып катыша алышат.