Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Baby O менен бирге ойно

Oriflame үчүн анын ар бир Өнөктөшү өзүн бир гана профессионалдуу жактан өсүүгө багыштоосу эмес, өз жакындары менен көп убакыт өткөрүүсү да маанилүү. Жана биз бул убакыт мындан да көӊүлдүү жана интерактивдүү болушу үчүн кам көрдүк!

№13-каталогдо Oriflameдин жаӊы оюну толукталган реалдуулуктун сыйкырдуу дүйнөсүнө эшик ачат. Өз наристеӊ менен ыӊгайлуу жайгашып, жаӊы досторду таап, жашынмак ойногула!

Муну кантип кылса болот?

• Oriflame тиркемесин көчүр

• №13-каталогдун Baby O сериясы жайгашкан беттерин ач

• Үстүӊкү оӊ бурчтагы белгини басып, бетти сканерле 

• Baby O жайгашкан беттерди сканерлеп, бардык сонун жаныбарларды бирге издеп тапкыла.

• Жакындарыӊ менен бирге ойноп, досторуӊ менен бул кубаныч менен бөлүш!

Тиркемени көчүр