Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Жаңылыктар жана пресса
  3. Компаниянын жаңылыктары
  4. Жазгы промо: кепилденген белектердин тизмеси

Жазгы промо: кепилденген белектердин тизмеси

  «Жазгы промо» акциясы боюнча промокод утуп алдың? Аны колдонуу шарттарын билип ал:

 

  -  Промокод бир гана 2022-жылдын 15-майынан 25-июнуна чейин колдонулат;
  -  Бир промокод ɵнɵктɵштүн баасынан кɵрсɵтүлгɵн категориядагы товарлардын тизмесинен бир ɵнүмгɵ гана 10% арзандатуу берет (ɵнүмдɵрдүн тизмеси менен тɵмɵндɵн тааныш);
  -  Эгер себетте тизмедегилердеги ɵнүмдɵр бирден ашык болсо, арзандатуу эң кымбат ɵнүмгɵ берилет;
  -  Эгерде промокоду бар буюртма жокко чыгарылса, анда кайрадан активдештирилген буюртмадагы промокодду колдонуу мүмкүн эмес;
  -  Промокод ɵнɵктɵштүн алган коштомо кагазына «байланган». Башка ɵнɵктɵш аны ɵз буюртмасында колдоно албайт, ошондуктан промокоддорду башкаларга берүүгɵ болбойт.

Промокод боюнча кайсы ɵнүмдɵргɵ арзандатуу берилерин билип ал!

 
«Тушка промокод» ɵнүмдɵрүнүн тизмеси
«Жыпар жыттарга промокод» ɵнүмдɵрүнүн тизмеси
«Кремдерге промокод» ɵнүмдɵрүнүн тизмеси