Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Акысыз жеткирүү

Ушул каталогдогу мүмкүнчүлүгүңдү колуңдан учурба! Бир гана 26 – 30-июнга чейин бир учурда 50 же андан жогору ББга* буюртма жайгаштырсаң, биз буюртманы сага акысыз жеткирип беребиз. Акысыз жеткирүүнүн шарттары 2022-жылдын 26-июнунан 30-июнга чейин бир учурда 50 же андан жогору ББга жайгаштырылган буюртмалардын каалаган санына жарактуу.

Сунуш жеткирүүнүн бардык каналдары: ɵнɵктɵштүк кеңселер, берүү пункттары, үйгɵ жеткирүү жана Кыргызстан Почтасынын бɵлүмдɵрү үчүн жеткиликтүү.

*Бонус Баллы (ББ) – Oriflame’дин ар бир ɵнүмүнɵ берилип, каталогдо кɵрсɵтүлгɵн шарттуу сандык кɵрсɵткүч.