Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Илим жана инновациялар.

Сулуулукка жана илимге болгон сүйүү

 

Сулуулук, илим жана инновациялар — биздин кумарыбыз.
Иштин бардык стадияларында — ингредиенттерди изилдөөдөн жана формулаларды түзүүдөн тартып даяр продуктуларды тестирлөөгө чейин — биздин окумуштуулар жаратылышка жана илимдин күчүнө шыктандырылган, коопсуз жана натыйжалуу каражаттарды түзүү үчүн бүт болгон күчүн жумшашат. 

Oriflameдин Изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар борборунда биздин окумуштуулар болгон чеберчиликтери менен косметикалык продуктуларды түзүп жатканда, алар элге убада кылынган натыйжанын так өзүн камсыздоо менен иштеп жаткан учурда чыныгы сыйкырдуу иштерди жүргүзүшөт.

Коопсуздук — биздин башкы артыкчылык


Биздин продуктулар коопсуздуктун европалык стандарттарына гана жооп бербестен, алар көп жагынан алардан ашып да кетет. Эмне үчүн экенин билгиң келеби?

Биздин окумуштуулар менен таанышып ал жана Oriflameдин коопсуздукка карата күчтүү тесттери жана продуктулук философиясы жөнүндө көбүрөөк билип ал.Алар иштей турган продуктулар


Биздин продукциялар биз берген убадабызды аткарышы керек. Ошондуктан бизде каражаттардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бүт көңүлүн койгон окумуштуулардын бүтүндөй командасы бар.
Бул видеону көр жана продуктулардын натыйжалуулугун окумуштуулар кандайча баалай турганын жана аларды иштөөгө эмне шыктандыра турганын билип ал!ORIFLAMEДИН ПРОДУКТУЛУК СТАНДАРТТАРЫ

Биздин продуктулар коопсуздукка карата катуу текшерүүдөн өтүшөт жана берилген бардык убадаларды аткарышат. ORIFLAMEДИН САПАТЫНЫН СТАНДАРТТАРЫ ТУУРАЛУУ КӨБҮРӨӨК БИЛИП АЛ..


 

Лабораториядан тартып баночкага чейин, бизден сиздер үчун

АЛАРДЫ СЕН БИЛГЕН ЖАНА СҮЙГӨН ПРОДУКТУЛАРДЫ БИЗ КАНТИП ЖАРАТА ТУРГАНЫБЫЗДЫ БИЛИП АЛ.