Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Кемчиликсиз тери болгону 1 минуттун ичинде!

SkinPro ну Oriflame сунуштайт – үй шарттарында этияттык менен, бирок терини терең тазалоо менен жогорку эффективдүү гаджет.

Эмне үчүн баарына керек?

Бардык схемаларда ар бир терини туура тазалоо — бул негизги кадамдардын бири болуп эсептелет. Адаттагыдай эле жуунгандан кийин тери таза көрүнгөндөй болуп көрүнөт, бирок анын үстүндө булгануулар жана макияждын калдыктары калышы мүмкүн, аларды куралсыз көз менен көрүүгө болбойт. Алар бара-бара теринин тешикчелерине чогулуп, теринин ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн, камкордук көрүү каражаттарынын сиңирүүсүнө жана алардын активдүү таасирлерине тоскоол болот. 

Клиникалык далилдөөлөр: Жаңы SkinPro Sonic аппаратын жардамы менен тазалоодо кол менен тазалоодон натыйжалуураак, жана ал тургай абдан сезгич тери үчүн да коопсуз. 1 ичинде 3 систмасынын үндүү технологиясы менен булганууларды жана теринин иштен чыккан бөлүкчөлөрүн эффективдүү жок кылат, териге жарыкты берет, массаж кылат, тонусун жана ийкемдүүлүгүн калыбына келтирет. 

Кантип иштейт?

SkinPro Sonic 1 ичинде 3 иштөө принциптери электр тиш щетканын иштөөсүнө окшош, ал минутасына 12 600 дөй титирөөчү кыймылдарды жасайт. Анын саптагычтары беттин териси менен гана жанашат, бирок үндүү титирөөлөр аппартка максималдуу эффективдүү иштешине мүмкүнчүлүктөдү берет — булганууларды жана теринин иштен чыккан бөлүкчөлөрүн эффективдүү жок кылууга, териге жарыктыкты берүүгө, массаж кылууга, анын тонусунун жана ийкемдүүлүгүн калыбына келтирет.

Жаңы SkinPro Sonic 1 ичинде 3 натыйжасында:

• Териге ден соолукту жарыгын 1 гана колдонуудан кийин берет — 96% далилдейт*; 
• Назик бет терилер үчүн коопсузду; 
• Үндүү титирөөлөр жардамы менен терең тазалайт; 
• Кароо каражаттарынын терең сиңирүүсүнө мүмкүнчүлүктөрдү берет; 
• 4 жумадан кийин беттин тонусу, ийкемдүүлүгү жана серпилгичтиги жакшыртылат,** ага тыкан көрүнүштү берет.  

Жаңы продукттун артыкчылыктары эмнеде?

Жаңы SkinPro Sonic 1 ичинде 3 өзүнүн мүнөздөмөсү менен мурунку SkinPro дон кыйыла жогору:

1. Айлануучу баш жагы vs. үн технология

Мурунку SkinPro нун иштөө принципи аланууда негизделген, а жңыныкы – үндүү технологиясында, ал териге механикалык таасирин кылдаттык менен жасоого мүкүнчүлүк берет. Жүргүзүлүп жаткан иштин көбү үн толкундар менен болот, бунун жардамы менен саптар беттеги тешикчелеринен булганууларды чыгарып тазалап чыгат.. 

2. Тазалоо vs. толугу менен терини кароо

Мурунку SkinPro нун жардамы менен терини тазалоо гана мүмкүнчүлүгү бар болчу, ал эми жаңы аппараттын жардамы үч этаптын кароо маселесин арттырат:

Тазалоо
Күнүмкү жууну щетка сабтоосу менен терини кылдат тазалап, булганууларды жана калган макияжды жокко чыгарат. 

Теринин бөлүктөрүнөн кутулуу
Силикондон жасалган саптоосун жумада 1-2 жолу колдонуу теринин тектсурасын жакшыртат, бет тешикчелерин минималдаштырып, ага жумшактыкты жана тегиздикти берет.

Массаж
Темирден жасалган саптоосу нымдоочу каражаттардын териге терең сиңирүүсүнө мүмкүнчүлүктү берип жана 4 жуманын ичинде беттин тонусун, ийкемдүүлүгүн жана серпилгичтигин жакшыртат**, ага тыкан көрүнүштү берет.


3. Эки жактуу система vs. үч программа 

Мурунку SkinPro нун эки программасы ар башка интесивдик таасири менен, ар бири 1 минутадан созулуп жана автоматтык түрүндө токтотулат. 

Жаңы SkinPro до дагы жогорку жана төмөнкү интенсивдүүлүгү менен программалары бар, бирок алар таасир берүүгө убакыт менен чектелбеген жана теринин муктаждыгы менен процедуранын узактыгын өз алдынча жөнгө салууга мүмкүнчүлүктөрдү берет. . 

Жаңы SkinPro нун үчүнчү программасы автоматтык түрдө: ал 1 минутадан созулуп жана кыска тыныгуулар менен саптоочту беттин башка бөлүктөрүнө которууга түшүнктөрдү берип турат. 20 секунд чекенин зонасына, 20 секунд ээк зонасына, эриндин үстүндөгү зонасынын жана мурунга жана 10 секундат беттин ар бир тарабына бөлүүгөө биз сунуштайбыз. Баары аягына чыкандан кийин программа өзү автоматтык түрдө өчөт.

SkinPro Sonic 1 ичинде 3 терини тазалоо үчүн аппараты АА типтеги эки батареядан иштейт, суу болушунан IPX5 деңгээлиндеги коргоо жардамы менен ванна же душта колдонууга жарайт. Техника түзүлүштү кантип карап жана максималдуу пайдалуу колдонуу керектигин, комплекттин ичине толук инструкция кирет. 


*Колдонуучу өтүлгөн тестин натыйжалры 3 саптоочтордун биргелешкен колдонуусу боюнча, тазалоочу каражаттын жана стандардтык негизги кароосу. 
**Клиникалуу далилденди.

 

SkinPro терини тазалоо үчүн аппараты

үн ичинде 3 системасы үндүү технологиясы менен булганууларды жана терин өлгөн бөлүктөрүн эффективдүү жок кылат, булганууларды жана теринин өлгөн бөлүкчөлөрүн эффективдүү жок кылууга, териге жарыкты берүүгө, массаж кылууга, анын тонусун жана ийкемдүүлүгүн калыбына келтирет. Ыңгайлуу зымы жок 3 чечилме саптоочтору менен түзүлүшү, тазалоо, теринин бөлүктөрүнөн кутулуу жана массаж кылуу үчүн жана да 3 программа автоматтык түрдө 60-секунддук цикл менен ичинде камтыйт.