Skip to main content Skip to main menu Skip to search
NovAge комплекстүү кам көрүү линейкалары

NovAge комплекстүү кам көрүүсүнүн ар бир линейкасы теринин конкреттүү көйгөйүн чечүүгө багытталган, инновациялык технологиялардын жана өсүмдүктөрдүн сөӊгөк клеткаларынын экстракттарынын негизинде жасалган. Өзүӊдү кандай жакшы сезсеӊ, ошондой жакшы көрүнүү үчүн NovAge сериясынан өзүӊө жаккан өнүмдөр линейкасын тандап ал.

 

NOVAGE SKINERGISE

Тери үчүн энергия кубаты*
Көйгөйлөр: суусуздануу жана стресс, беттин күӊүрт түсү, мимикалык бырыштар, кеӊейген бет тешикчелери.
Технология: табигый энергетик болгон таурин скандинавиянын балырлары менен айкалышта + асаи мөмөлөрүнүн сөӊгөк клеткаларынын экстракты.
Натыйжа: жаркыроо 25 эсе күчөйт, теринин нымдануусу 89%га жогорулайт*

*Клиникалык тесттердин жыйынтыктары боюнча.
NOVAGE ECOLLAGEN

Бырыштарды 33%га чейин азайтат*
Көйгөйлөр: бырыштар, беттин күӊүрт түсү, суусуздануу.
Технология: трипептид-технология + ит жүзүм түркүмүнүн өсүмдүктөрүнүн сөӊгөк клеткалары.
Натыйжа: сергиген, жылмакай тери, бырыштар көз көрүнөө азаят.

* 12 жуманын ичинде 31 аялдын катышуусу менен жүргүзүлгөн клиникалык тесттердин жыйынтыктары боюнча.

 NOVAGE ULTIMATE LIFT

12 жуманын ичинде 70%да тери салыштырмалуу серпилгич*
Көйгөйлөр: теринин салбыроосу, көрүнгөн бырыштар, суусуздануу.
Технология: Aspartolift технологиясы + буддлея өсүмдүгүнүн сөӊгөк клеткалары.
Натыйжа: серпилгич жана тартылган тери, беттин овалы так, бырыштар азаят.

*12 жуманын ичинде 34 аялдын катышуусу менен жүргүзүлгөн клиникалык тесттердин жыйынтыктары боюнча.

 


NOVAGE TIME RESTORE

Орто жаштагы теринин абалын жакшыртат*
Көйгөйлөр: теринин салбыроосу жана бет овалынын так эместиги, тереӊ бырыштар, жаш курак пигментациясы, суусуздануу.
Технология: Genisteinsoy технологиясы + Plantago Lanceolata өсүмдүгүнүн сөӊгөк клеткалары**.
Результат: серпилгич жана нымданган тери, бет контурунун тактыгы, тереӊ бырыштар көп билинбей калат.

*NovAge Time Restore комплекстүү жашартуучу кам көрүүсүн колдонуу менен жүргүзүлгөн клиникалык тесттердин жыйынтыктары боюнча.
**NovAge Time Restore күндүзгү жана түнкү кремдери.

 


NOVAGE BRIGHT SUBLIME

Пигментацияны азайтып, бырыштарды жазат*
Көйгөйлөр: пигменттик тактар, бырыштар, беттин күӊүрт түсү, суусуздануу.
Технология: Multi-Bright агартуучу технологиясы + гардения сөӊгөк клеткалары.
Натыйжа: тери жашыраак көрүнөт, түсү тегизделет, гиперпигментация азаят.

*Клиникалык тесттердин жыйынтыктары боюнча.