Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Wellness'ке жазылуу
  4. Wellness Life+ жазылуусу боюнча кандай программалар бар? Wellness Life+ топтомдоруна кандай өнүмдөр кирет?

Wellness Life+ жазылуусу боюнча кандай программалар бар? Wellness Life+ топтомдоруна кандай өнүмдөр кирет?

Wellness Life+ «Сенин жашоо энергияң» программасы:
28487 Wellness Life Plus Сенин жашоо энергияң (айымдар үчүн)
28488 Wellness Life Plus Сенин жашоо энергияң (мырзалар үчүн)

Топтомдун курамы:
айымдарга же мырзаларга арналган Wellness Pack;
«Нэчурал Баланс» коктейлге арналган кургак аралашмасы Кулпунай даамдуу;
Вэлнэс Лайф+ күндөлүгү;
Шейкер жана ченөөчү кашык.

ВэлнэсЛайф+ «Сенин идеалдуу салмагың» программасы:
28489 Wellness Life Plus Сенин идеалдуу салмагың (айымдар үчүн)
28491 Wellness Life Plus Сенин идеалдуу салмагың (мырзалар үчүн)

Топтомдун курамы:
аймыдарга жана мырзаларга арналган Wellness Pack;
«Нэчурал Баланс» коктейлге арналган кургак аралашмасы Кулпунай даамдуу;
«Нэчурал Баланс» шорпосу. Спаржа;
Вэлнэс Лайф+ күндөлүгү;
Шейкер жана ченөөчү кашык.

P.S. Жазылуунун экинчи кадамынан баштап сен коктейлдин же шорпонун даамын, ошондой эле айымдарга арналган Wellness Pack’ти мырзаларга арналганына же тескеринче алмаштыра аласың.