Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Wellness'ке жазылуу
  4. Менин Wellness жазылуум кампада жок болсо, эмне кылыш керек?

Менин Wellness жазылуум кампада жок болсо, эмне кылыш керек?

Эгерде жазылуу боюнча өнүм кампада жок болсо, өнүмдөр резервге кошулат.
Жазылуу боюнча өнүм пайда болор замат, ал автоматтык түрдө буюртмага кошулат. 
P.S. Өнүм кампада жок болсо дагы, кадам өтүп жаткан каталогдо жазылуу менен буюртманы сактоо маанилүү. Болбосо жазылуу жокко чыгарылат.