Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Буюртманы жайгаштыруу. Доо-талаптар жана кайтаруулар. Жеткирүү
  4. Канча убакыттын ичинде товарды/буюртманы кайтарууга же алмаштырууга болот?

Канча убакыттын ичинде товарды/буюртманы кайтарууга же алмаштырууга болот?

Доо арыз берүүнүн акыркы мөөнөтү дооматтын түрүнө жана буюртманы алуунун ыкмасына жараша болот. Көбүрөөк маалыматты Доомат матрицасынан табууга болот.