Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Буюртманы жайгаштыруу. Доо-талаптар жана кайтаруулар. Жеткирүү
  4. Мен алган буюртманын ичиндеги товарлардын бир даанасы бузулган болсо эмне кылуу керек?

Мен алган буюртманын ичиндеги товарлардын бир даанасы бузулган болсо эмне кылуу керек?

Сиздин буюртманы идеалдуу чогултуп жана эң жакшы түрдө жеткирилишине биздин колубуздан келген аракеттерди жасайбыз, бирок кээ бир учурда каталар кетиши мүмкүн. 

Эгерде туура эмес келген товар коштомо кагаздагы товардан  айырмаланса же буюртмадагы кайсы бир товар кем болсо:
- Биздин сайтта ОНЛАЙН ДООМАТ жайгаштыруу керек;
- Бузулган товарды Бишкек Бьюти-борборуна өткөрүү керек;
- Доомат товар кабыл алынгандан кийин 3 иш күндүн ичинде каралат.