Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Буюртманы жайгаштыруу. Доо-талаптар жана кайтаруулар. Жеткирүү
  4. Эгерде буюртмадан айрымаланган туура эмес өнүмдү алганда жана менин буюртмамда товар жетишпесе эмне кылуу керек?

Эгерде буюртмадан айрымаланган туура эмес өнүмдү алганда жана менин буюртмамда товар жетишпесе эмне кылуу керек?

Сиздин буюртманы кынтыксыз чогултуу, эң жакшы түрдө жеткирилишине күчүбүздү жана аракетибизди жумшайбыз, бирок айрым учурларда каталар кетиши мүмкүн. 

Эгерде туура эмес келген товар коштомо кагаздан айырмаланса же буюртмада кандайдыр бир товар жетишпесе:
- Биздин сайтта ОНЛАЙН ДООМАТ жайгаштыруу керек;
- Туура эмес келген товарды Бишкек Бьюти-борборуна өткөрүү керек.    

Доомат туура эмес келген товар кабыл алынгандан кийин 3 иш күндүн ичинде каралат.