Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Буюртманы жайгаштыруу. Доо-талаптар жана кайтаруулар. Жеткирүү
  4. Мен товарды кайтарып бердим/буюртманы жокко чыгардым. Акча кайра качан кайтарылып берилет?

Мен товарды кайтарып бердим/буюртманы жокко чыгардым. Акча кайра качан кайтарылып берилет?

Дооматты иштеп чыгуу мөөнөтү – 3 күнгө чейин.
Сураныч, каталог мезгилинрин акыркы 2 күнүндөгү дооматтарды иштеп чыгуу кийинки каталогдун башында жүргүзүлөөрүнө көңүл буруңуз.