Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Буюртмамды башка адам ала алабы?

• Буюртманы чабарман алган учурда ишенимдүү адамдын ишеним каты жана паспорту болушу керек;
• Буюртманы Oriflame өнөктөшүнүн пунктунан (ТСП) алууда нотарилдык ишеним катты көрсөтсө же буюртма алуу пунктунан буюртма алууга ишеним катты жол-жоболоштурса, ошондой эле алуучунун паспортун көрсөтсө болот.