Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Жеткирүүнүн ыкмалары

Буюртманы жеткирүүнүн бир нече ыңгайлуу ыкмалары бар:

-  Бүткүл Кыргызстан боюнча Тейлөөнүн Сервистик пункттары

-Үйгө чейин жеткирүү Бишкек ш. боюнча

Кыргызстан боюнча КЫРГЫЗПОЧТАСЫ аркылуу жеткирүү

КР боюнча дарек боюнча жеткирип берүү