Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Буюртманын номери эмне үчүн керек?

Ар бир жайгаштырылган буюртмага номер берилет - ал онлайн буюртманы тастыктоо тууралуу билдирүүдө, ошондой эле буюртманы алуу учурунда коштомо кагазда көрсөтүлөт.  

Буюртманын номерин сактоо маанилүү, анткени ал:
- Сизди аныктоо жана сиздин бардык кайрылууларга тез жооп берүү үчүн компаниянын кызматкерине мүмкүнчүлүктү берет;
- Кандайдыр учурда доомат арызын жазууга себеп болгон учурда, керек болушу мүмкүн.