Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Акы төлөө
  4. Төлөө учурунда өнөктөштүн номерин туура эмес жазып алганда эмне кылышым керек?

Төлөө учурунда өнөктөштүн номерин туура эмес жазып алганда эмне кылышым керек?

Эгер төлөө учурунда өнөктөштүн номерин туура эмес жазып алсаңыз, туура эмес көрсөтүлгөн номерден өзүңүздүн номерге акча которуу жөрнүндө арыз жазып, ага төлөм жөнүндө чекти тиркеңиз. Жаныңызда жеке күбөлүгүңүз жана төлөм чеги болушу керек. Ошондой эле сиз RWHClaim_kz@oriflame.com дарегине жеке күбөлүгүңүздүн жана төлөм жөнүндө чекин көчүрмөсүн тиркөө менен электрондук арыз жөнөтсөңүз болот.