Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Акы төлөө
  4. Буюртманын акысын кантип төлөсө болот?

Буюртманын акысын кантип төлөсө болот?

Азыркы учурда төлөөнүн беш ыкмасы бар:

1. Финка Банк бүткүл Кыргызстан боюнча терминалдар тармагы аркылуу.
     Төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн комиссия бардык суммалар үчүн 5 сом.
     Кошумча маалымат FINCABANK.KG сайтында
     Төлөм боюнча суроолор жана көйгөйлөр пайда болгон учурда – банктын күнү-түнү иштөөчү байланыш борбору +996 312 440 440 телефону аркылуу,  акысыз байланыш 4400.

2. UMAI төлөм терминалдар тармагы жана ошондой эле Beeline терминалдары аркылуу кабыл алынат.
    Электрондук капчык кызматы бар.
    Терминалдар аркылуу комиссия 10 сом, электрондук капчык аркылуу – 0  сом.
    Кошумча маалымат UMAI.KG сайтында
    Сурап-билүү телефондору: +996 (501, 552, 774) 11 00 22

3. «ЭлСом» электрондук капчыгы аркылуу төлөө.
    Кошумча маалымат WWW.ELSOM.KG сайтында
    Күнү-түнү иштөөчү байланыш борбору: +996 312 986 000

4.  Pay 24 төлөм терминалдарынын тармагы аркылуу кабыл алынат.
     Төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн комиссия:
     0-1000   - 10 сом
     1001-49999 – 20 сом
     Кошумча маалымат HTTPS://PAY24.ASIA/ сайтында жайгашкан
     Байланыш борбору: +996(312)98 85 99, +996(554,704)98 85 99

5. ОҢОЙ төлөм терминалдарынын тармагы аркылуу кабыл алынат.
    Төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн комиссия:
    0-499 – 5 сом
    500-1999 – 10 сом
    2000-50000 – 20 сом
    Кошумча маалымат HTTP://OSMP.KG/ сайтында жайгашкан
    Байланыш борбору: +996 (312)97 69 90, +996(559,777,700)90 64 90