Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Акы төлөө
  4. Мен буюртманын акысын төлөгөндөн кийин отчетто карызым бар экени көрсөтүлгөн болсо эмне кылуу керек?

Мен буюртманын акысын төлөгөндөн кийин отчетто карызым бар экени көрсөтүлгөн болсо эмне кылуу керек?

 Сиздин төлөмүңүздү биз кабыл албай калганыбыздын бир нече себептери бар:
- Төлөмду аткарууда өнөктөштүн туура эмес номери жазылган (сураныч, квитанциянын номерин текшериңиз);
- Техникалык себептерден улам төлөм кечигип калышы мүмкүн.