Skip to main content Skip to main menu Skip to search

«Выгода Максимум» программасы

Сатуучулар жана бренддин жаӊы өнөктөштөрү үчүн «Выгода Максимум» программасы

Ар бир катаогдо 150 же андан жогору ББга буюртма жайгаштырып, төмөндөгүлөргө ээ бол:  

  • Каталог баасы боюнча жеке сатып алуулардан минималдуу 30% пайда. Арзандатуу 20% ылдам пайдадан жана «Выгода Максимум» 10%-арзандатуусунан турат;
  • Атайын сунуштарга мүмкүнчүлүк алуу;
  • Эки каталог катары менен 150 же андан жогору ББга буюртма жайгаштырууда, сүйүктүү өнүмүӊө 50% арзандатуу (бренд өнөктөшүнүн баасынан: Wellness линиясынан;
  • NovAge топтомдорунан; 50% жана андан ашык арзандатылган өнүмдөрдөн; ушул каталогдун баалар тизмесинде көрсөтүлбөгөн өнүмдөрдөн;
  • Norrsken зер буюмдарынан; кампада жок буюмдардан тышкары. 50% арзандатуу каталогдо көрсөтүлгөн кызыл – акция боюнча баадан эмес, кара баадан эсептелет) 150 ББ же андан көп буюртмаларды катары менен эки каталогго жайгаштырууда;
  • «1+1+1=4» акциясына жеткилик: үч бирдей позицияга буюртма бергенде, төртүнчү өнүм белекке берилет;
  • алдын-ала онлайн буюртма берүү мүмкүнчүлүгү;