Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Лоялдуулук программасы

Буюртма ЖАЙГАШТЫРЫҢЫЗ

Балл ТОПТОҢУЗ

Аларды Oriflame'дин белектерине АЛМАШТЫРЫҢЫЗ

-
Сиз 2021-жылдын №3-каталогунан №10-каталогуна чейинки мезгилде Лоялдуулук Баллдарын чогултуп, аларды 2021-жылдын №4-каталогунан №11-каталогуна чейин белектерге алмаштырып алсаңыз болот;

- Белекке алмаштыруу үчүн зарыл болгон Баллдардын саны 150, 250, 350, 450 же 550гө барабар болушу керек;

- Зарыл сандагы баллдарды чогултуп, аларды белектердин бирине алмаштырсаңыз болот.