Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Бардык Oriflame сиздин смартфондо!

Бул санариптик аспаптар акысыз:

- Биздин өнүмдөр менен таанышып чыгып, Oriflame тиркемеси менен буюртмаларды жайгаштыр.
- Oriflame Business тиркемесинин жардамы менен өсүп, бизнесиңди башкар.
- SkinExpert тиркемесинин жардамы менен кам көрүү тандап, теринин жеке диагноздоосу жөнүндө маалымат менен бөлүш.
- Makeup Wizard тиркемесинен жаңы образды байкап көрүп, өнүмдөрдү сунушта.

ТИРКЕМЕЛЕРДИ ЖҮКТӨ