Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Башкы
 2. Колдоо борбору
 3. Жазылуу, менин профилим
 4. Жекече маалыматтарды коргоо саясаты

Жекече маалыматтарды коргоо саясаты

(«Орифлэйм косметикс») «OriflameCosmetics» ЖЧКнын Директорунун буйругу менен бекитилди); 

айым Жубанова. А. В.2017-жылдын 1-январында

ЖЕКЕЧЕ МААЛЫМАТТАРДЫ КОРГОО САЯСАТЫ

 РЕД. 1

Жоопкерчилиги чектелген коому (ЖЧК) «Oriflame Cosmetics» («Орифлэйм косметикс») ("Биз") сиздин жекече маалыматтардын сакталышын коргоонун жана камсыздоонун принциптерине таянабыз.

Жекече маалыматтарды коргоонун ушул саясаты шарттарды жана эрежелерди колдонуу менен колдонуунун вебсайттынжанабашка документтери менен,алар шилтемелери бар,негизин түзөт,ага жүргүзүлөт чогултуу (топтоо) жекече маалыматтардын (сиздин, сиз тууралуу же сиз бизге берген маалыматтар тууралуу) алар биз тараптан иштетилет. Сураныч, мындан аркы келтирилген документтер менен таанышып чыгыңыз, сиздин жеке маалыматтар менен иш кандай түзүлгөндүгү тууралуу элестетүү алуу үчүн жасайбыз алар менен баарлашуу. Өзүңдүн маалыматтарыңды берүү менен сиздин жекече маалыматтар катары биз (CAF) же электрондук түрдө өзүңдүн маалыматтарыңды : http://kg.oriflame.com/business-opportunity/become-consultant шилтеме боюнча же кагаз түрүндө жасайбы, ушул Саясатта баяндалган жоболор, маалыматтар менен сиз макул болосуз.

Жекече маалыматтарды коргоонун максатында колдонуунун Мыйзамы Кыргыз Республикасынын14 апрелинде 2008 жылдын 58 «Жекече мүнөздөгү маалымат тууралуу», жекече маалыматтардын оператору «Oriflame Cosmetics» («Орифлэйм косметикс»), 720001 Бишкек ш., Боконбаев көч., 154, Кыргыз Республикасы, дареги боюнча жайгашкан ИСН 00807200910181.

Биз маалыматтарды Мыйзамга ылайык иштетебиз, анын максаты жекече маалыматтарды иштетүү – биздин милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылуу жана биздин укуктарды коргоону камсыз кылуу, алар сиздин каттоого байланыштуу жарала турган. Биз тараптан маалыматтарды иштетүү мындан ары баяндалган эрежелерге ылайык жүргүзүлөт. 

1   Биз сизден ала турган маалымат

Биз сизден ала турган жана иштете турган сиз тууралуу төмөнкү маалыматтар:

1.1      Сиз бизге бере турган маалымат. Сиз www.kg.oriflame.com (биздин сайт), жазуу түрүндө же биз менен телефон аркылуу сүйлөшүү жолу менен, электрондук почта боюнча же башка ыкма менен каттоо формасын толтуруу менен жүргүзүлөт. Ага биздин сайтта катталуу учурунда, продукцияны издөө учурунда, заказды биздин сайтка жайгаштыруу учурунда, соцтармактарда же биздин сайтта уюштурулган талкууларда же башка иш-чараларда, конкурстарга, промоакцияларга же изилидөөлөргө катышуу учурунда, ошондой эле биздин сайтка алардын тиешеси бар, кайсы бир көйгөйлөр тууралуу маалымдоо учурунда сиз берген маалыматтар кирет. Сиз берген маалымат төмөнкү пункттарды камтышы мүмкүн:

 

 • ФАА,
 • Туулган жылы, күнү,
 • почта дареги,
 • электрондук почтанын дареги,
 • стационардык жана мобилдик телефондун номери,
 • катталган номери,
 • салык төлөөчүнүн жекече номери,
 • банктык реквизиттери,
 • сиздин жашыңыз жете элек болсо, сиздин багуучунун аты жана фамилиясы,
 • жарандык тууралуу маалыматтар,
 • инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтердин номери, көрсөтүлгөн документтин берилген күнү жана аны берген орган тууралуу маалыматтар.

 

Сатып алуу-сатуу Келишимине кол коюу аркылуу Сиз, маалыматтар: фамилиясы, аты, атасынын аты; E-mail; почта дареги (байланыш үчүн), катталган номери, уюлдук телефонунун номери тууралуу Сиздин жеке маалыматтар жалпыга жеткиликтүү болуп калат дегенге макулдугуңузду бересиз.

Көрсөтүлгөн маалыматтарды сиз бересиз деп ишенебиз. Ага карабастан Сиз бизге сиз өзүңүздүн жеке маалыматты билдиргиңиз келбесе, сураныч, өзүңүздүн жеке маалыматыңызды бизге бербей койсоңуз деле болот. Бирок көрсөтүлгөн маалымат берилбесе, анда айрым учурларда биз,  сиз сураган кызматтарды биз сизге бере албай калабыз ошону эсиңизге алыңыз.

1.2      Сиз тууралуу биз чогулткан маалыматты биз, сиздин сатып алуулардын, ж.б. тарыхын сактайбыз.

Сиз биздин сайтка кирген ар бир учуруңузда биз автоматтык түрдө маалыматты чогулта алабыз:

 • Техника, анын ичинде ал сиздин компьютердин Интернет желесине кошулуу үчүн колдонулган маалымат, сиздин пайдалануучунун аты, браузердин тиби жана версиясы, сааттык поястардын настройкалары, браузердин плагиндеринин тиби жана версиясы, операциялык система жана платформасы жөнүндө маалымат;
 • Сиздин киргениңиз тууралуу маалыматты, анын ичинде биздин сайт боюнча жана биздин сайтка киргенден кийин (күнүн жана датасын кошо), карап көрүлгөн продукциялар же аны издөө жүргүзүлгөн продукция, беттин көнүл буруусунун тездиги, жүктөө учурундагы каталар, айрым беттерге кирүүнүн созулушу, бетте жасалган иш-аракеттер (скроллинг, басуулар жана “мышканын” багытын (курсун) ага жылдыруулар) боюнча маалымат (URL) ресурстарынын толук бирдейлештирилген локаторлору менен кирүүлөрдүн тарыхын кошо, ошондой эле аларды беттен (страница) чыгуу үчүн колдонулган ыкмалар жөнүндө, кардарлар менен иштөө боюнча биздин бөлүмгө чалуу үчүн ал колдонулган телефондун номери тууралуу да маалымат.

1.3      Биз аны башка булактардан ала турган маалымат. Эгер, сиз алар биздин башкарууда турган кайсы бир башка веб-сайттарды, же биз көрсөтө турган кайсы бир башка кызмат көрсөтүүлөрдү колдонсоңуз биз сиз тууралуу маалыматты ала алабыз. Биз ошондой эле үчүнчү тараптар (анын ичинде, мисалы, ишкер өнөктөштөр, техникалык мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүү боюнча субподрядчиктер, төлөмдөрдү тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү жана жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүү, жарнак тармактарынын кызмат көрсөтүүлөрү, талдоо уюмдары, маалымат издөө кызматын көрсөтүүчү агенттиктер, рейтингдик агенттиктер) менен да тыгыз иштейбиз жана алардан маалыматтарды ала алабыз.

2   Маалыматты колдонуу

Биз төмөнкү маселелерди аткаруу үчүн сиз тууралуу алынган маалыматты колдонобуз:

 • Сиз менен түзүлгөн келишимдерге жараша жаралган бардык биздин милдеттенмелерди аткаруу, ошондой эле сиз бизден сураган маалыматты, продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүү, анын ичинде талаш-тартыштарды чечүү, төлөмдөрдү топтоо жана бузулгандарды четтетүүлөр;
 • Аларды биз сунуштаган жана алар сиз сатып алгандарга же аларга карата сиз суроо-талап жөнөткөндөргө окшош башка товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу сизге маалымат берүү;
 • Сиз менен биздин ортобузда түзүлгөн өз ара келишимдик мамилелерге ылайык сизге укуктарды, артыкчылыктарды, ошондой эле башка шарттарды берүү;
 • Биздин кызматташууну жөнгө сала турган мыйзамдардын башка жоболоруна, мисалы салык мыйзамдарына, социалдык камсыздоо мыйзамына, статистикалык милдеттенмелер ж.у.с. ылайык келтирүү.
 • Биздин саясаттын жана иштин эрежелерин сиз тараптан сакталышын камсыздоо жана байкоо жүргүзүү.
 • Карызды кайтартуу үчүн Сизге Компания тарабынан материалдык талап жаралган учурда

   

  Сизге берүү же үчүнчү жактарга уруксат берүү сиздин оюңуз боюнча алар сизди кызыктыра турган сизге товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалыматты сизге же үчүнчү жактарга берүүгө. Биз сиз менен алар сизге мурда сатылган же кийин сатуу максатында талкуулоонун негизи болуп саналган, аларга окшош товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалыматты электрондук байланыш каражаттары аркылуу (электрондук почта же SMS) берүү үчүн гана байланышабыз. Маалымат берүүнүн ушул ыкмалары биз тараптан сиздин макулдугуңуз менен гана колдонулат. Эгерде, сиздин маалыматтар ушундай түрдө колдонулушун каалабасаңыз же башкача ойлонсоңуз же сиздинмаалыматтар маркетингдик максаттарда үчүнчү жактарга берилишин ;"> каалабасаңыз же башкача ойлонсоңузCustom_kg@oriflame.com, дарегине электрондук билдирүү жөнөтүү менен кардарлар менен иштөө боюнча бөлүмү менен байланышыңыз же сиздин аккаунттун тийиштүү талаачасына желекче орнотуп коюңузже +996312314444 номери боюнча кардарларды колдоо кызматына телефон чалыңыз

   

   

 • Биздин кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесиндеги өзгөрүүлөр тууралуу билдирүү;
 • Биздин сайттын толтурулушу, ал сиз үчүн жана сиздин компьютер үчүн көбүрөөк натыйжалуу болуп саналган ыкма менен берилгендигине ишенимдүүлүктү камсыз кылуу;
 • Биз тараптан биздин сатып алуучулардын тарамын натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу;
 • Сайтты башкаруу жана ички операцияларды, анын ичинде бузулгандарды четтетүү, маалыматтарды талдоо, тест жүргүзүү, изилдөөлөр, статистика топтоо жана сурамжылоолорду башкаруу;
 • Сиз үчүн жана сиздин компьютер үчүн максималдуу натыйжалуу ыкманы камсыз кылуу максатында биздин сайтты жакшыртуу;
 • Эгерде, сиз тийиштүү тандоону жасасаңыз, биздин тейлөөнүн интерактивдүү функцияларын колдонуу мүмкүнчүлүгүн сиз үчүн камсыз кылуу;
 • Биздин сайттын сакталышын жана коопсуздугун камсыз кылуу;
 • Биз сизге жана калгандарына да бере турган жарнактын натыйжалуулугун өлчөө же түшүнүү, ошондой эле сизге тиешелүү жарнак материалдарын берүү болуп саналат. Ага керектөөчүнүн канааттангандыгынын деңгээлин изилдөөлөр жана башка ага окшош изилдөөлөр кирет;
 • Алар сизди же аларды кызыктыра турган,  товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр тууралуу сиз үчүн жана башка биздин сайтты пайдалануучулары үчүн сунуштарды даярдоо;
 • Жөнгө салуучу жана башка уюмдардан келип түшкөн суроо-талаптарга жана тийиштүү түрдө берилген юридикалык талаптарга жооптор.

 

Алар бизге керек жана жогоруда көрсөтүлгөн максаттарга, анын ичинде чектөөсүз: топтоо, систематизациялоо, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), колдонуу, жайылтуу (анын ичинде берүү), ээсиздендирүү, бөгөт коюу, жок кылуу, Сиздин Жекече маалыматтарга, ошондой эле КР колдонуудагы мыйзамдарын эске алуу менен жекече маалыматтарга байланышкан бардык башка иш-аракеттерге карата иштерди жүргүзүү үчүн маалыматтарды транс чек аралык берүүлөргө Жекече маалыматтарды иштетүү төмөнкүдөй негизги ыкмаларды: (бирок алар менен чектелбестен): аларды электрондук жана/же кагаз түрүндөгү алып жүрүүчүлөрдө сактоо, жазуу , тизмелерди түзүү, маркировканы колдонуу менен жүргүзөбүз. Ушул эле учурда, Сиз Сиздин жекече маалыматтар иштетүүнүн автоматташтырылган, ошондой эле автоматташтырылбаган ыкмалары менен иштетилиши мүмкүн экендиги жөнүндө тийиштүү түрдө маалымат алышыңыз керек. Сиз биз тараптан КР мыйзамдарынын талаптары сакталган шарттарда Сиздин макулдугуңуздун негизинде Сиздин Жекече маалыматтарды иштетүүнү үчүнчү жактарга жана Жекече маалыматтарды иштетүүгө карата укугу бар бардык ушундай үчүнчү жактарга тапшырууга укуктуу экендиги менен Сиз макул болосуз.

 

3   Сиздин маалыматты жайылтуу

3.1      Биз Сиздин жекече маалыматтарды сатпайбыз, бербейбиз жана соодалашпайбыз.

3.2      2-пунктта (Маалыматты колдонуу) көрсөтүлгөн ишмердикти жүргүзүүдө бизге колдоо көрсөтүү максатында алар биздин топтун мүчөлөрү болуп саналган компанияларга (башкы холдинг компаниясы жана анын туунду ишканаларына) иштетүүгө уруксат берүү жана сиздин жекече маалыматтарга жетүүнү бере алабыз.

3.3      Биз төмөнкү максаттарда үчүнчү тараптардын чектелген чөйрөсүнө катуу чектелген учурларда аларды иштетүүгө уруксат берүүгө жана сиздин жекече маалыматтарга жетүүнү бере алабыз:

 • Ишкер өнөктөштөр: алар менен же сиз менен түзүлгөн келишимдерди аткаруу максатында субподрядчиктер жана поставщиктер саналат. Мындан тышкары, бул категорияга төмөнкү уюмдар кирет: кредиттерди кайра төлөтүү боюнча ташуучулар (перевозчики), агенттиктер, факторинг жана логисттик (жүктөрдү чогултуу жана таңгактоо сыяктуу) кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөр (поставщиктер), керектөөчүлөрдүн колдоосу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөр (поставщиктер), ж.у.с.

Биздин тарамдарды  сатып алуучуларды  натыйжалуу башкаруу максатында сатып алуучуларды биздин тордун башка катышуучулары    тарамын  сатып алуучуларды.   Эгерде   сиз  каалабасаңыз, биз бербесек көрсөтүлгөн максаттар үчүн сиздин жекече маалыматтарды тордун башка сатып алуучу - катышуучуларына берүүнү каалабасаңыз, сураныч, байланышыңыз,кардарлар менен иштөө бөлүмүсustom_kg@oriflame.com электрондук дареги боюнча жөнөтүү менен билдирүү, же кардарларды колдоо боюнча номери +996312314444 кызматына чалыңыз .

 • Сизге жана башкаларга алар кызыктуу боло турган жарнамалык кампанияларды тандоо жана тейлөө үчүн маалыматтар аларга керектүү болгон жарнамалык агенттиктер жана жарнамалык тарамдар. Биз аларды таанып билүүгө боло турган адамдар жөнүндө маалыматты биздин жарнама уюмдарына таратпайбыз, бирок биздин колдонуучуларыбыз жөнүндө аларга кыскача маалымат бере алабыз (мисалы, тигил же бул күнү 30 жашка чейинки 500гө жакын адамдар жарнамаларын бир же бир жолу баскандыгы жөнүндө аларга маалымат бере алабыз). Ошондой эле ал алар үчүн арналган, максаттуу аудиториянын өзүнө жеткирүү үчүн жарнамалык уюмдарга өз жарнамаларын максаттуу аудиторияга жеткирүүгө жардам берүү үчүн биз ушундай жыйынтык маалыматтарды колдоно алабыз.
 • Биздин сайтты өркүндөтүүгө жана оптимизациялоого жардам бере турган издөөчү машиналарды берүүчүлөр, аналитиктер жана иштеп чыгуучулар.
 • Эгерде бул жол-жобо биз менен сиздин ортоңуздагы келишимди түзүүнүн шарты болуп саналса, кредиттик баалоо жүргүзүү максатындагы рейтинг агенттиктери.
 • Сизге өздөрүнүн билдирүүлөрүн (анын ичинде маркетингдик билдирүүлөр же эгерде сиз мындай маалыматты алууга макулдугуңузду берсеңиз, керектөөчүлрдүн канааттануусунун денгээлин изилдөөлөрдү) жөнөтүүгө алар бизге мүмкүндүк бере турган техникалык чечимдерди жөнөтүүчүлөр, мисалы, массалык жөнөтүүлөрдү жана массалык SMS-жөнөтүүлөрдү уюштуруу боюнча чечимдерди жеткирүүчүлөр.

  Ошондой эле биз сиздин жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга ача алабыз:

 • Эгерде биз кандайдыр бир бизнести же автивдерди сатсак, сатып алсак же башка жол менен өткөрүп берсек, анда биз сиздин жеке маалыматтарыңызды потенциалдуу сатуучуга, сатып алуучуга же көрсөтүлгөн бизнести же активдерди сатып алуучуга ача алабыз. .
 • Эгерде биздин компания же анын дээрлик бардык активдери үчүнчү тарап тарабынан сатылып алынса, анда, кардарлар жөнүндө андагы болгон бардык жеке маалыматтар өткөрүп берүүгө арналган активдердин бири болуп саналат..

Эгерде биз милдеттенмелерди алсак сиздин жеке маалыматтарды  ачуу боюнчаюридикалык милдеттенмелерди камсыздоо максатында, же биздин саясатты аткарууну жана/же колдонуу эрежелерин камсыздоо максатында, ал эми ошондой эле башка колдонула турган макулдашуулардын; же өзүнүн укуктарын коргоо максатында, менчигин же өзүнүн кардарларынын, же башка жактардын коопсуздугун камсыздоо максатында. Ага алдамчылыктан коргоо жана кредиттик тобокелдиктердин төмөндөтүү максатында башка компаниялар жана уюмдар менен маалымат алмашуу кирет.

4   Сизин жеке маалыматтарды биз кандай жана кайда сактайбыз

Бардык маалымат, аны сиз бизге бере турган,жанааны биз сизденчогултабыз, корголгон серверлерде сакталат. режиминде“ жүргүзүлө турган бардык төлөмдөр ,SSL технологияларды колдонуу менен шифрленген SSL жана көз карандысыз провайдерлер тарабынан иштетилет. Биз онлайн-транзакциялар маалыматты сактабайбыз жана чогултпайбыз Маалыматтар, алар биз чогултабызсизге, Кыргыз Республикасынын чектеринде берилиши мүмкүн  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын талаптарын сактоо менен.

Алар Кыргыз Республикасынан тышкары жүргөн жана бизге иштешкен же бизге берүүчүлөрдүн бирөөнө иштеген кызматкерлер тарабынан кайрадан иштетилиши мүмкүн. Көрсөтүлгөн кызматкерлер, мындан тышкары дагы, тартылышы мүмкүн сиздин заказды аткарууга, сиздин төлөмдөрдүн реквизиттерин иштетүүгө, Ийгиликке жетишүү Планын жүргүзүүнүн алкагында алынган, сиздин сыйлыктарды иштетүүгө, ошондой эле колдоо боюнча кызматтарды көрсөтүүгө тартылышы мүмкүн. Өзүңүздүн жеке маалыматтарды берүү менен, сиз аларды берүү, сактоо жана иштетүүлөр менен макул болосуз. Биз жеке маалыматтарды жана тийиштүү мыйзамдарды Коргоо Саясатын сактоону жана сиздин маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон бардык болгон ченемдүү чараларды көрөбүз.

5   Керектүү кылдаттыкты сактоо милдеттемеси

Эгерде биз сизге пароль берсек (же паролду сиз өзүңүз тандап алсаңыз), ал сиз үчүн биздин сайттын айрым бөлүктөрүнө жетүүнүачат(hereinafter your “Эсепке алуу жазуусу”), сиз ушул паролдун купуялуулугун камсыздоо үчун жоопкерчилик тартасыз. Сизден суранабыз көрсөтүлгөн паролду эч кимге билдирбеңиз . Эгерде сиз паролду кайсы бир үчүнчү жакка билдирсеңиз, сиздин эсепке алуучу жазууңузду колдонуу менен жасалган бардык аракеттер үчүн сиз жоопкерчилик тартасыз. Эгерде сиз өзүңүздүн паролду, өзүңүздүн жеке маалыматтарды контролдоо мүмкүнчүлүгүн жоготсоңуз, сиздин атыңыздан юридикалык жактан милдеттендирилүүчү аракеттер жүргүзүлүшү мүмкүн. Ошондуктан, сиздин пароль кандайдыр бир себептер боюнча ачыкка чыгып кетсе, бизге билдирүү дароо керек. Сиздин паролду биз сайтка кирүү үчүн колдонуучунун атын идентификациялоодон өтүү жол-жобосунан башка учурда, эч качан сурабайбыз. Биздин кызматкерлер маалыматты коргоону камсыздоо жаатында кеңири талаптарды сакташат.

6   Сиздин укуктар

6.1      Маркетингдик маалымат. Сиздин жеке маалыматтарды маркетингдик максаттарда иштетпөөнү бизден суранууга сиздин укугуңуз бар. Эреже боюнча, биз көрсөтүлгөн максаттарда сиздин жеке маалыматтарды колдонууга карата биздин ниеттенүүбүз же көрсөтүлгөн максаттар үчүн кайсы бир үчүнчү жактарга сиздин жеке маалыматтарды ачууга карата биздин ниеттенүүбүз тууралуу (сиздин маалыматтарды чогултуунун алдында) биз сизге маалымдайбыз. Сиздин маалыматтарды чогултуу үчүн аларды биз колдонуучу формалардагы (негизинен CAF) тийиштүү желекчелерди коюу менен андай иштетүүдөн баш тартуу укугуңуз менен Сиз колдоно аласыз. Ошондой эле сиздин эсепке алуучу жазууңуздун тийиштүү тилкесине желекчелерди коюу менен, же  сustom_kg@oriflame.com,  электрондук почта дареги боюнча кардарлар менен иштөө боюнча бөлүмү менен байланышуу аркылуу же +996312314444 номери боюнча кардарларды колдоо кызматына чалуу аркылуу Сиз өзүңүздүн укугуңузду каалаган убакта колдоно аласыз.

6.2      Маалыматка жетүү.  Тастыктоо жана жок кылуу. Сизде Сиз жөнүндө топтолгон маалыматка жетүү укугуңуз, жана аны өзгөртүүгө же жок кылууга суроо-талап жөнөтүүгө укугуңуз бар. Сиздин эсепке алуучу жазууңузга кайрылуу менен сиздин жеке маалыматтарыңыздын көпчүлүк бөлүгүн карап чыгып, текшерип жана өзгөртүүлөрдү киргизе аласыз. Жалпысынан, биз сиздин жеке маалыматтарыңызга өзгөртүү киргизбейбиз, анткени алардын инсандыгын алыстан текшерүү кыйын болушу мүмкүн. Бирок, жеке маалыматтарыңыз ишенимдүү эмес болсо же  өзгөрүлсө, аларды өз убагында жана ыкчам түрдө жаңыртып туруу Сиздин жоопкерчилигиңиздин чөйрөсүнө кирет.  сustom_kg@oriflame.com,  электрондук почта дареги боюнча кардарлар менен иштөө боюнча бөлүмү менен байланышуу аркылуу же +996312314444 номери боюнча кардарларды колдоо кызматына чалуу аркылуу Сиз өзүңүздүн укугуңузду каалаган убакта колдоно аласыз.

сustom_kg@oriflame.com почтасы, же кардарларды колдоо кызматына жөнөтүлгөн Сиздин суроо-талап боюнча: 0 800 900 0000 номери боюнча чалыңыз колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жабабыз жана: Сизден тийиштүү билдирүүүнү алгандан тартып (бир) жумуш күндүн ичинде ичинде Сиздин Жекече маалыматтарды ылайык жабык эсепке алуучу жазуу маалыматтарды,">мыйзамдарды сактоону, алдамчылыкты болтурбоону камсыздоо, төлөмдөрдү, уруксат берүүлөр боюнча карыздарды чогултуу, талаш-тартыштарды, башка аткарууну жана бузууларды четтетүү максатында Келишимдин колдонулуу мөөнөтүнүн бөлүгү болуп түзүлөт.

7   Үчүнчү жактардын жеке маалыматтарын иштетүү боюнча Сиздин милдеттенмелер

Демек Сиз өзүңүздүн ишмердигиңиздин жүрүшүндө биздин түйүндөрдү сатып алуучу башка катышуучулардын жекече маалыматтарын чогултууну жана ала тургандыктан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболорун, ошондой эле ушул Саясатта баяндалган.

Сиз сатуу көлөмүндөгү жеке маалыматтарды чогултууга жана иштетүүгө макул болосуз жана ыкма менен ушул Саясатта баяндалган максаттары жана   тагыраак айтканда, ишенилип берилген маалыматтарды иштетүүнү жана коргоону жөнгө сала турган эрежелерди сактоого көрсөтүлгөн Сиз көлөмүндөгү жеке маалыматтарды чогултууга жана иштетүүгө макул болосуз Тагыраак айтканда, сиз милдеттүүсүз:

 

 • Мурда көрсөтүлгөн жекече маалыматтарды иштетүү максаттарынын чегинде үчүнчү жактар тарабынан сизге ишенилип берилген жекече маалыматтарды иштетүү
 • эгерде мыйзамдын жоболорунда башкасы көрсөтүлбөсө, ушул документте көрсөтүлбөгөн ыкмалардын ичинен кайсы бири жекече маалыматтарды андан ары берүүгө багытталган кандайдыр бир иштерди жасабоо керек,
 • Биздин өз ара мамилелер токтотулгандан (б. а. биздин Консультант катары сиздин каттоо алып салынгандан кийин) кийин ишенилип берилген жекече маалыматтарды кечиктирүүсүз кайтаруу керек жана мурда баяндалган максаттарга жетүү үчүн аларды сиз аларга сакташыңыз мүмкүн боло турган электрондук алып жүрүүчүлөрү менен көрсөтүлгөн маалыматтарды жок кылуу керек.

Алар сиз тараптан колдонулган, ишенилип берилген жекече маалыматтарды Бизден тийиштүү суроо талапты алгандан кийин ушундай текшерүүнү кечиктирүүсүз жүргүзүү бизге берүүгө Сиз милдеттүүсүз Сиз жекече маалыматтарды коргоо боюнча ушул Саясатка жана Эрежелерге ылайык, үчүнчү жактар тарабынан сизге ишенилип берилген жекече маалыматтарды иштетүүгө карата биз тараптан бериле турган бардык сроолорго, тагыраак айтканда, сиз аларды колдонгон жекече маалыматтарды ыкчам жана туура жооп берүүгө макул болосуз.

Үчүнчү жактардын жекече маалыматтарын чогултуу жана/же иштетүү учурунда, Сиз  төмөнкү  шарттар   болгон учурда гана көрсөтүлгөн  аракеттерди  жүргүзүүгө милддетенесиз 

Эрежелерде баяндалган көлөмдө жана максаттарына ылайык, талаптагыдайтүрдө алынган жекече маалыматтардын ээсинин макулдугу менен.

Биздин ортобузда макулдашылган, бул биздин ортобузда жонөтүү учурунда жекече маалыматтарды камтыган файлдарды, жалпы түйүн аркылуу жөнөтүү учурунда көрсөтүлгөн файлдардын сакталышы, жекече маалыматтарды коргоо учурунда алар колдонулган, шифрлөө каражаттарынын эсебинен камсыздалат.

 Консультант катары, з жекече маалыматтарды коргоонун ушул Саясатын бузуу менен колдонсоңуз.

Сиз з жекече маалыматтарды коргоонун ушул Саясатынын жоболорун, жана Эрежелерин, алдындасиздин милдеттенмелер боюнча же аларга жекече маалыматтарды иштетүүгө уруксат берген үчүнчү жактардын алдындагы сиздин милдеттенмелер боюнча биз жоопкерчилик тартпайбыз.

 

8   Куки-файлдар

Биздин веб-сайт сизди биздин сайттын башка колдонуучуларынан бөлүү үчүн куки-файлдарды колдонот (Пайдалануучулардын катуу дисктеринде жайгаштырылган кичинекей файлдар) колдонот. Бул технология биздин сайтты сизге позитивдүү колдонуу тажрыйбасын берүүгө көмөктөшөт жана бизге өзүбүздүн сайтты жакшыртып өздөштүрүүгө мүмкүндүк берет. Биз Куки-файлдарды для жардам талдоосундамаалымат агымын колдонобуз . Мындан тышкары мен ошону, маалыматтын көптүгүн жана жарнакты, ошондой эле жарнактын натыйжалуулугун өлчөө үчүн жана Айрым куки-файлдар Жекече маалыматтарды камтыйт; мисалы, дегенди баскан учурда; ага кирүү учурунда куки-файлдар Пайдалануучунун атын сактайт. Көпчүлүк куки-файлдар ал Пайдалануучуну идентификациялай турган маалыматты чогултпайт: анын ордуна ал кирүү ыкмасы, «Орифлэйм» веб-сайттарын колдонуу; жана кадимки Пайдалануучунун жайгашкан жери сыяктуу ушундай. Жалпы маалыматтарды,чогултат «Орифлэйм» куки-файлдарын колдонуу менен гана алар жеткиликтүү болгон айрым кызматтарды сунуштайт.

Жалпысынан, куки-файлдар ар түрдүү төрт функцияны аткарат.

8.1      Негизги куки-файлдар

Айрым куки-файлдар биздин веб-сайтта иштөө үчүн олуттуу түрдө маанилүү. Мисалы, алар катталган Пайдалануучуларды идентификациялоого Эгерде, катталган Пайдалануучу куки-файлдарды өчүрүп койсо, айрым баракчалар жеткиликсиз болуп калышы мүмкүн.

8.2      Эксплуатациялык куки-файлдар

Башка куки-файлдар Пайдалнуучулар веб-сайтты колдонууну жана веб-сайттын өндүрүмдүүлүгүнүн мониторинги үчүн колдонушса, аны талдоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул «Орифлэйм» тиркемелерди жекече настройкалоо, ошондой эле бардык жаралган көйгөйлөрдү ыкчам идентификациялоо жана оңдоо менен жогорку сапаттагы тейлөөнү камсыздоого «Орифлэйм» мүмкүндүк берет. Мисалы, эксплуатациялык куки- файлдар  көбүрөөк  белгилүү баракчаларды колдонулушу   мүмкүн. Бул куки-файлдар веб-сайтка аныктоо үчүн да колдонулушу   мүмкүн .

8.3      Функционалдуу куки-файлдар

Функционалдуу куки-файлдар «Орифлэйм» веб-сайт ты Пайдалануучулардын айрым артыкчылыктарын эсине  тутуп  калгандай  болуш  үчүн  колдонулат.

8.4      Жүрүш-туруштун-болжолдуу жарнактык куки-файлдар

«Оriflame Cosmetics» («Орифлэйм Косметикс») кызыкчылыктары боюнча жарнакты Пайдалануучуларга берүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары, «Оriflame Cosmetics» («Орифлэйм Косметикс») рынокту изилдөө, кирешелерге байкоо жүргүзүү, ошондой эле веб-сайттардын функционалдуулугун жана ушул шарттарды жана автордук укуктарды коргоону аткаруунун мониторингин жакшыртуу максатында үчүнчү жактардын куки-файлдарын колдоно алат.

Эгерде алардын браузери ага мүмкүндүк берсе

Пайдалануучулар куки-файлдардан дайыма баш тарта алышат, бирок бул «Орифлэйм» айрым Системаларын колдонууда тоскоолдук жаратышы мүмкүн.

  Куки-файлдарды кантип өчүрүү керектиги туралуу кененирээк бул жерден (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ ) кара.

Куки-файлдар коммерциялык ишмердикте кандай колдонула турганы туралуу  ушул жерде (http://www.allaboutcookies.org/кененирээк кара.

9   Жекече маалыматтарды коргоочу биздин Саясатка өзгөртүүлөр

Өзүбүздүн жекече маалыматтарды коргоочу Саясатка келечекте биз аларды киргизе ала турган бардык өзгөртүүлөр биздин веб-сайтка жайгаштырылат, жана эгерде бул зарыл болсо, боюнча электрондук почта боюнча же башка ыкма менен сизге турат ошондой эле ишканаларда жеткиликтүү болот Өзгөртүүлөр кирет. Жекече маалыматтарды коргоонун өзгөртүлгөн Саясаты басылып чыккандан кийин биздин компаниянын сайтты Сиздин колдонгонуңузда ошол киргизилген өзгөртүүлөр менен макул болгон катары каралат.

10     Байланышуу жана дооматтарды жөнөтүү үчүн байланышуу маалыматтары

Суроолор. Жекече маалыматтарды коргоо Саясатына карата комментарийлер жана суроо-талаптарга жол берилет жана кардарлар менен иштөө боюнча биздин бөлүмгө же privacy@oriflame.com электрондук почтанын атайын дарегине жөнөтүлөт.

Эгерде сиз ушул коргоонун ушул Саясатын биз бузганыбызга көрсөтүлгөн дарек боюнча жазыңыз биздин кардарлар менен иштөө бөлүмүнө чалыңыз сustom_kg@oriflame.com, же 0 800 900 0000 номери боюнча кардарларды колдоо кызматына чалыңыз. Сураныч, сиздин оюңуз боюнча жекече маалыматтарды коргоонун ушул Саясаты алар тарабынан бузулганы боюнча ыкмаларды, мүмкүн болушунча кенериээк баяндап жазыңыз. Биз сиздин доо арызды ыкчамдуу түрдө териштиребиз.