Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Жазылуу, менин профилим
  4. Кыргызстандан сырткары жашаган адамды мен өзүмдүн тобума каттай аламбы?

Кыргызстандан сырткары жашаган адамды мен өзүмдүн тобума каттай аламбы?

Өзүңүздүн түзүмүңүздү башка өлкөдө өнүктүргүңүз келсе, анда ошол өлкөдөн сиз эл аралык номер ачышыңыз керек болот.  Ошол өлкөдөгү сиздин жаңы Өнөктөштөрүңүз сиздин эл аралык номериңиздин астына катталат.

Эл аралык номерди каттоо шилтеме аркылуу