Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Башкы
  2. Колдоо борбору
  3. Жазылуу, менин профилим
  4. Ким Орифлэймдин Өнөктөшү боло алат?

Ким Орифлэймдин Өнөктөшү боло алат?

14 жашка толгон, ата-энесинин же камкорчусунун уруксатын алган бардык адамдар Орифлэймдин Өнөктөшү боло алат.
Башка өлкөнүн жарандарын каттоо учурунда алардын паспорт маалыматтары көрсөтүлөт. Чет өлкөлүк паспорт англис тилинде болуусу шарт, же болбосо анын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн котормосу болушу керек.