Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Туруктуу өнүгүү

Биз Швециядан болгондуктан, жаратылыш биздин жүрөгүбүздө өзгөчө орун ээлейт. Дал ушул жаратылыш – биздин ким экенибиздин жана биздин кандай жашаарыбыздын маанилүү бир бөлүгү. Ага болгон сүйүүбүз жана урматыбыз биздин косметикалык өнүмдөрдү жоопкерчилик менен жаратууга күйүүбүз жана туруктуу өнүгүүнүн идеяларын жактообуз менен чагылдырылат.Мыкты келечек үчүн

Биз климатты коргоого, токойлорду сактоого жана океандарга кам көрүүгө жардам берген демилгелерге өзгөчө көңүл буруп, өнүмдөрүбүздүн жана өндүрүш процесстерибиздин максималдуу түрдө туруктуу болушун камсыз кылууга умтулабыз.


Климатка таасир берүүгө эстүү мамиле


CO2 чыгындыларын кыскартуу – ар дайым биз үчүн артыкчылыктуу жана айлана-чөйрөгө болгон таасиринин деӊгээлин жалпы төмөндөтүү үчүн негиз болуп саналат. Биздин көптөгөн климаттык демилгелерибиздин аркасы менен акыркы 10 жылдын ичинде биз CO2 чыгындыларын 48%га кыскарттык (38 000 т CO2-экв.). Алардын бири – бардык заводдорубузда жана аянтчаларыбызда жаӊылануучу булактардан алынган 100% экологиялык таза электр энергиясына өтүүбүз. Андын тышкары, бардык өндүрүштөрүбүздө көмүр кычкыл газдын калдык чыгындыларынын ордун 100% толтурабыз.

Токойлорго кам көрүү


Швецияда биз ири жашыл токой ландшафттардын курчоосунда жашайбыз, ошондуктан биз токойлорубузду жана алар бизге тартуулаган ингредиенттерди абдан баалайбыз. Мына ушул себептен биздин картон жана кагаз таӊгактарыбыздын 99% же утилизацияланат, же FSCTM-тастыкталган кагаз фабрикаларында өндүрүлөт (Токойлорду көзөмөлдөө кеӊешинин тастыктамасы). Ошондой эле, биз ар жыл сайын, планетабыздын климатын коргоого жардам берүү үчүн, дүйнө жүзү боюнча токойлорду калыбына келтирүү жана консервациялоо программасынын алкагында, 6 миллиондон ашык дарак отургузуп, коргойбуз.

Сууга зыян келтирбеген сулуулук


Суу косметикалык каражаттардын курамындагы негизги ингредиент болуп саналат, ошондуктан биз аны акыл менен колдонуп, мүмкүн болгон жерден үнөмдөөгө аракет жасайбыз. 2015-жылдан баштап биздин заводдор өнүмдөрдүн бир даанасына болгон суу керектөөсүн 18%га кыскартышкан.