Skip to main content Skip to main menu Skip to search

#прекрасныеперемены

Өзгөрүүлөргө карай кадамдар

Биздин долбоорлордун чоң таасири бар, себеби Oriflameде 60 өлкөдөн 3 миллион көз карандысыз консультанттар жана 6000 кызматкер өзүнүн карьерасын куруп жатышат. Бул жерде биздин өндүрүштүн айлана-чөйрөгө терс таасирин тийгизүүсүн азайтууга жана адамдардын жашоосун өзгөртүүгө карай биздин умтулууларга карата бир нече мисалдар бар.

EcoBeauty комплекстүү камкордук көрүү

Ecobeauty сериясы нукура табигый же сертификацияланган органикалык ингредиенттерди колдонуу менен түзүлгөн. Ушул линейкадагы продукттар силикондорду, минералдык майларды же синтетикалык отдушкаларды камтыбайт. Ошондой эле Нымдаштыруучу күндүзгү камкордук көрүү Ecobeauty креми и Көздүн тегерегиндеги тери үчүн бырыштарды жазылтуучу Ecobeauty креми Fairtrade® сертификатын алышкан. Мындан тышкары, бул линейка Ecocert, Веган коому жана токойлорду коргоо Кеңеши тарабынан сертификацияланган. Ал сенин териң тууралуу гана камкордук көрбөстөн— ал сенин жашооңду да өзгөртөт. EcoBeauty үчүн алар кокос майын жөнөтүүчү фермердик чарбалардын сатуудан түшкөн кирешелери аялдардын укуктары үчүн күрөшүүгө, биотүрдүүлүктөрдү коргоого карата окутууга, органикалык жер иштетүүгө жана табиятты колдонууга жумшалат.

Какачтарды кетирүүчү бөлүкчөлөр

Биздин скрабдарда биз алар айлана-чөйрөгө зыян келтирбей турган табияттан өндүрүлгөн биоажырай турган микробөлүкчөлөрдү гана колдонобуз. Эмне үчүн? Биз суу ресурстарынын тазалыгын жана коопсуздугун сактоону каалайбыз.

LEED Күн батареялары жана стандарт

Биздин Руркидеги (Индия) ишканабызда күн батареялары колдонулат, алар электроэнергиясын керектөөлөрдү төмөндөтүүгө жардам беришет. Ногинскидеги бул фабрика жана биздин өндүрүштүк-логистикалык комплекс LEED Алтын сертификатын алышты. Биздин ишканалар ал туруктуу өнүгүүнүн стандарттарын эсепке алуу менен долбоорлонгондугун жана курулгандыгын тастыктайт.

Ресурстарды сактоого салым

2017-жылы биздин каталогдор үчүн кагаздын 97% сертификацияланган жыгачтан өндүрүлгөн — бул чийки затты алууда токойдун бузулушунун жана токой ресурстарын түгөнүшүнүн алдын алуу ыкмалары менен даярдалган дегенди билдирет. Биздин өндүрүштүк калдыктардын 99% таштандыга чыгаруудан баш тарттык. 2018-жылы биз тараптан колдонулган электроэнергиянын 100% жаңыртылган булактардан алынган.