АКТИВДҮҮ ИНГРЕДИЕНТТЕРДИН НУКУРА КОМПЛЕКСИ

Алардын көптөгөн пайдалуу касиеттери үчүн кылдат тандалып алынган ар бир каражатында шведдердин өсүмдүктөрүнөн негизделген активдүү ингредиенттердин нукура комплекси. Максаты: теринин сулуулугун жана жаштыгын камсыз кылуу үчүн теринин жаш курак боюнча өзгөрүүлөрү менен күрөшүү.

*Optimals Age Revive комплекстүү камкордук көрүүнү колдонуу менен керектөөчүлүк тесттин жыйынтыктары боюнча.