Oriflameге кошул!

Минимум салым төлөм, тобокелдиксиз жана чексиз өсүүчү киреше менен - сиз ал тууралуу кыялданган реалдуу жашоону жасай аласыз!

Oriflameге кошул!

Биздин жаңы Старттык программага катыш:
 
•     ушул каталогдон  мыкты сунуштарын танда
•     Катталган мезгилден тартып 4 каталогго катары менен 100 ББ заказдарды жайгаштыр*
•     Болгону 1 сомго эң белгилүү продуктулардын топтомун кийинки каталогдон заказ бер! 
•     Ар бир топтомду заказ берүү учурунда ошол замат пайда (киреше) ал
•     Сен каталогдун баалары боюнча Старт программасы боюнча алынган топтомдордон да продуктуларды кардарларга сунуштай аласың жана сенин 

суммардык пайдаң 12 927 сомду түзөт!

 
 * Жаңы консультант каттоо күндөн тартып 21 күндүн ичинде гана жайгаштырылган заказдар эсептелет

 

Кененирээк Старттык программа жөнүндөПРОФИЛДИН ДЕТАЛДАРЫ

ЖЕКЕЧЕ МААЛЫМАТТАР

ДАРЕК

КАТТООНУ АЯКТОО