Ирина Митрошкинадан 3 күчтүү образ

Өзгөчө учур үчүн кандай макияж тандап алуу керектигин Визажист жылдыз Ирина Митрошкинадан жакшы эч ким билбейт. Ал жерде башкы жылдыз — мышыктын көздөрү сыяктуу натыйжасы менен жаңы THE ONE Tremendous тушу болгон үч жөнөкөй образды кайталап көр.

Тушталган жебечелер менен жасалган макияж

Стрелки — бул бүт мезгилдердин классикасы. Мышыктын көздөрү сыяктуу натыйжасы менен THE ONE Tremendous тушун ал шайкеш түрдө толуктай турган тушь менен сага көбүрөөк тренддик вариантын  сунуштайм. 

 1. Нымдуу спонж менен THE ONE Everlasting Sync көнүктүрө турган тоналдык негизди сыйпа. Спонждун силикон жагы менен продуктуну алабыз, ал эми жумшак жагы менен — туштайбыз.
 2. Каштар үчүн THE ONE тендердин жардамы менен каштарыңа каалаган форманы бер. Жеңил штрихтер менен алгач каштын аяккы учун (хвостик), андан кийин бүт кашты толтурабыз. Кашты тушташ үчүн сөзсүз түрдө щетка менен боеп өт.
 3. Тоналдык крем бетиңден табигый көлөмдү алып салды. Бетиңдин таасирдүүлүгүн кайтаруу үчүн контуринг үчүн THE ONE палеткасын колдон. Контуринг үчүн кистке бир аз продуктуну алып ал, жаактарыңды, бетиңдин айланасын жана чекеңдин контурун баса көрсөтүп сыйпа.  
 4. Алдыда тартыла турган стрелкаларга база катары кабактар үчүн THE ONE праймерди колдон. Ал дененин өңүнө окшош, ошондуктан макияж үчүн негиз катары эң сонун туура келет.
 5. Кыймылда боло турган бүт каш-кабакка мамык кисттин жардамы менен нейтралдуу түстөгү бозомтук тендерди сыйпа. Базалык нюд түсү теринин тонун тегиздейт жана аны менен макияж көп убакытка чейин сакталат.
 6. Эми эң кызыктуусуна киришебиз: стрелкалар! Көздөр үчүн кара түстөгү THE ONE High Impact карандаш-подводканы ал, көз караштын кошумча тереңдигин алуу үчүн кирпиктердин арасындагы мейкиндикти тарт жана көздөрдүн контуру боюнча сызыкты чий. Көздүн ички бурчундагы стрелкалардын жоондугу эң минималдуу болушу керек. Биз мышыктын көз карашындай натыйжаны түзүп жатабыз, ошондуктан көздүн тышкы бурчундагы стрелка кенериээк жана активдүүрөөк болушу керек, ал эми стрелканын учу — кирпиктердин контурунун көрүнүшүн улантуу менен өйдө карай кетиши керек. Кайчылашкан кистьпродуктуну бирдей тегиздикте бөлүштүрүп сыйпоого жана керектүү форманы түзүүгө сага жардам берет.  
 7. Көмүрдөй кара түстөгү THE ONE тенинин жардамы менен стрелканы жогорку контуру боюнча жеңил эле туштап кой
 8. Мышыктын көз карашы сыяктуу натыйжасы менен THE ONE Tremendous тушун сүйкө: кум секундомер саат формасындагы щетка көз карашты максималдуу түрдө таасирлүү кылуу менен супер көлөмдү жана ийилүүсүн түзөт.Щеточканы вертикалдуу эмес, а диагоналдуу түрдө чыкыйга карай тартуу керек. Щетканын тегерек учу көздөрдүн бурчтарындагы кирпиктерди кошумча баса көрсөтүүгө жардам берет.
 9.  1 дө 5 нюд түсүндөгү The ONE Colour Stylist Ultimate ультракрем эриндердин помадасынын жардамы менен эриндериңди баса көрсөт. Так сыйпоо үчүн кистти колдон

  

Түстүү инста-макияж

Түстүү смоктор —  бул классиканы жаңыдан окуп чыгуу. Инстаграмдын жылдыздарыныкындай сыяктуу мышыктын таасирлүү көз карашын түзүү үчүн бизге калың, узун кирпиктер керек.

 1. Мурдагы мейкаптагыдай кылып биринчи кадамдарды кайтала: тонду сыйпа, каштарды чий жана жеңил контурингди жаса.
 2. Кабактын бүт кыймылдаган бөлүгүнө бозомтук күрөң түстү сыйпа.
 3. Бозомтук жашыл түстүн жардамы менен акцент түз: көздөрдүн ички бурчунан сыйпап башта жана керектүү натыйжаны алуу үчүн чыкыйларга карай тарт.
 4. Жаркырап турушу үчүн көздөрдүн ички бурчтарына жана каштардын алдына THE ONE IlluSkin суюк хайлайтерди кош.
 5. Аяктоочу этап: мышыктын көз карашы сыяктуу натыйжасы менен THE ONE Tremendous тушу менен кирпиктерди коюу кылып бойойбуз. Көздөрдүн бурчтарындагы кирпиктерди бир нече жолу бойойбуз. Жүрөкчөлөр формасындагы фибралардын эсебинен кирпиктеркошумча узундукту алышат, ал эми курамына кирген микрофибра экстремалдуу көлөмдү тузөт. 
 6. Макияждагы акцент көздөргө карата болгондуктан мен эриндерге эриндер учүн The ONE нейтралдуу түстөгү туруктуу жалтыракты сүйкөйм.
 

Акцент эриндерге болгон макияж

Мышыктын көз карашындай натыйжаны бир гана туштун жардамы менен  жасоого болот: кирпиктерди туура боеп коюу жетиштүү болот. Туштун өзгөчө формасынын жана көлөмдүү формуласынын эсебинен  мышыктын көз карашынын натыйжасы менен THE ONE Tremendous тушу модалуу образ түзүүгө жардам берет. 

 1. Биринчи мейкаптагы кадамдарды кайтала: тонду сыйпа, каштарды чий жана жеңил контурингди жаса.
 2. Бетиңе сергектик берүү үчүн жаактардын алмаларына эндикти (румяна) кош. Мага шабдалы түсүндөгү The ONE Make-up Pro румяна-рефил жакпайт.
 3. Беттин чыгып турган бөлүктөрүнө суюк THE ONE IlluSkin хайлайтерин сүйкө. Аны кыр сөөктөргө жана эгер алар ачык болсо, ийиндерге да сыйпоого болот.
 4. Кирпиктериңди мышыктын көз карашынын натыйжасы менен THE ONE Tremendous тушу менен дыкат боеп чык. Кыймылдар өсүү линиясынан диагоналы боюнча жогору карай, мурундун үстүнөн чыкыйларга карай болушу керек. Эгерде кирпиктердин түбүн коюу кылып бойосок, подводканын натыйжасын алабыз.
 5. Эми эриндерге өтөлү. Суюк хайлайтер менен үстүнкү эриндердин галочкасын баса көрсөтүү менен сыйпа.
 6. Нукура табигый түс боюнча болгон эриндер үчүн карандаш менен тарт же эриндер чоңураак көрүнүшү үчүн андан бир аз чыгара сүйкө. Эриндерге акцент жасоо менен кечки образ үчүн эриндер учүн The ONE вино түсүндөгү карандашын алууга кеңеш берем.
 7. Көлөмдүү натыйжа алуу үчүн бир тонго ачыгыраак помаданы сыйпа: биздин карандашка эриндер учүн 1 дө 5 The ONE Colour Stylist Ultimate малина түсүндөгү ультракрем помадасы туура келет.